A térítésmentes tankönyvekről:

A jelenlegi szabályozás alapján a 9. évfolyamon minden diák térítésmentesen juthat hozzá a tankönyvekhez, a 10-12. évfolyamon továbbra is igényelni kell az ingyen tankönyvellátást – és igazolásokra van szükség.

Térítésmentes a tankönyvellátás a tartósan beteg, a sajátos nevelési igényű, három- vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő diák számára.

Igazolások:

Tartósan beteg tanuló: emelt családi pótlék igazolása vagy szakorvosi igazolás

A sajátos nevelési igényű tanuló: szakértői bizottság szakvélemény

Három-vagy többgyermekes családban élő tanuló: családipótlék-igazolás

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló: a települési önkormányzat határozata