Pedagógiai program

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium sikeresen ötvözi a klasszikus humán gimnáziumi és a régi színvonalas művészeti szakképzést. A gimnáziumok által is kínált humán műveltség mellett olyan művészeti képzést folytatunk, amely felkészíti a tanulókat a művészeti felsőoktatás különböző szakjaira, az egyetemek és főiskolák humán szakjaira, illetve a művészeti OKJ-s szakképzésekre . . .

Házirend

Az iskolai Házirend alapvető erkölcsi érzékünkre épül. Betartását a becsület, a jóérzés, az igazságérzet ésaz együttéléshez szükséges „ésszerű célszerűség” követeli meg.A közös munka alapfeltétele a kölcsönös bizalom, a nyugodt légkör és az elmélyült tevékenységhez nélkülözhetetlenrendésfegyelem.Ezért szükséges alkalmazkodnunk iskolánk munkarendjéhez . . .

SZMSZ

A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg iskolánk szervezeti felépítését, az intéz-ménybendolgozó közalkalmazottak belső kapcsolataira vonatkozó megállapodásokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe . . .