A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium színház- és táncművészeti középiskola.  Tanulóink magas színvonalú művészeti és– elsősorban humán tantárgyakból – klasszikus gimnáziumi képzést kapnak, és a sikeres érettségivel táncos II, illetve gyakorlatos színész, az érettségi utáni szakképzésben táncos I, illetve színész OKJ-s szakképesítést szerezhetnek.

Tanári karunk fő törekvése, hogy fölkészítse a diákokat a továbbtanulásra – elsősorban művészeti vagy humán területen – egyetemi vagy OKJ-s szakképzési szinten. Mindeközben a munkaerőpiacon fontos képességek fejlesztésére is nagy hangsúlyt helyezünk: végzett tanulóink magas színvonalon kommunikálnak – nemcsak anyanyelvükön, hanem idegen nyelven is, és képesek az informatikai eszközök szakszerű használatára.

A kiemelt szerepű humán tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, történelem és állampolgári ismeretek, idegen nyelv) mellett sajátos komplex tantárgyunk a mozgókép és médiaismeretek; ebből érettségizni is lehet.

Nevelő-oktató munkánk speciális területe a drámapedagógia, melynek része az ön- és társismeret, a kommunikáció és a drámajáték. Ezek révén más iskoláknál sokkal több lehetőségünk van a hatékony tanulási technikák és az önálló ismeretszerzés elsajátíttatására, a koncentrációs készség fejlesztésére. Munkánkat iskolapszichológus is segíti.

Korszerű – tanulás- és tanulócentrikus – módszerek alkalmazására törekszünk, ahol a tanár szerepe egyre inkább a tanulás szervezésére, irányítására, a tanulók önálló ismeretszerzésének segítésére irányul. Rendhagyó, tanórán kívüli programjaink révén igyekszünk izgalmasabbá tenni a szakmai ismeretek elsajátítását: legendás iskolanapjaink, színházi előadásaink, fesztiváljaink, hazai és külföldi utazásaink is ezt szolgálják. Elsősorban abban támogatjuk diákjainkat, hogy folyamatosan fejlődhessenek és mindenkor a tényleges képességeik szerint teljesíthessenek.

Diákcentrikus pedagógiai elveinknek köszönhetően iskolánk kivételesen jó hangulatú „második otthon”, amelynek életében a diákok teljes jogú iskolapolgárként vesznek részt.

Mivel az iskola épülete kicsi, és képzésünkben egyre több a tanár- és tanteremigényes kiscsoportos foglalkozás, legfeljebb 385 tanulót tudunk befogadni. Évfolyamonként két osztályt indítunk, ahová a diákokat speciális felvételi eljárás során vesszük fel.