Kötelező és ajánlott olvasmányok listája

 1. osztály

Homérosz: Iliász

Homérosz: Odüsszeia

Szophoklész: Antigoné, Oidipusz király

Biblia

Dante: Isteni színjáték

Boccaccio: Dekameron

Shakespeare: Rómeó és Júlia

Shakespeare: Hamlet, Szentivánéji álom, Lear király, Othello, Macbeth, III. Richard, Vízkereszt, vagy amit akartok, Sok hűhó semmiért, Ahogy tetszik, A vihar, Tévedések vígjátéka

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

Moliére: Tartuffe, A fösvény; A mizantróp; Don Juan; A képzelt beteg

Carlo Goldoni: Két úr szolgája;

Giovanni Boccaccio: Dekameron

Cervantes: Don Quijote

 

 1. osztály

Daniel Defoe: Robinson Crusoe

Swift: Guliver utazásai

Voltaire: Candide

Goethe: Faust, Az ifjú Werther szenvedései

Kármán József: Fanni hagyományi

Hoffmann: Az arany virágcserép

Emily Brontë: Üvöltő szelek

Charlotte Brontë: Jane Eyre

Jane Austen: Büszkeség és balítélet

Mary Shelley: Frankenstein

E. A. Poe: A Morgue utcai kettős gyilkosság

Puskin: Anyegin

Katona József: Bánk bán

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa

Petőfi Sándor: Az apostol

Arany János: Toldi estéje

Jókai Mór: Az arany ember

 

 1. osztály

Madách Imre: Az ember tragédiája

Stendhal: Vörös és fekete

Balzac: Goriot apó

Flaubert: Bovaryné

Gogol: A köpönyeg

Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés

Tolsztoj: Ivan Iljics halála, Anna Karenina

Ibsen: Nóra. A vadkacsa

Csehov: Sirály, Három nővér, novellák

Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak – A jó palócok

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma

Móricz Zsigmond: Rokonok

Kosztolányi Dezső: Édes Anna, Esti Kornél

Csáth Géza: A varázsló kertje

Babits Mihály: Jónás könyve

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, Így írtok ti

 

 

 1. osztály

Thomas Mann: Mario és a varázsló, Tonio Kröger, Halál Velencében, A varázshegy

Franz Kafka: Átváltozás, A per, A kastély

Albert Camus: Közöny

Brecht: Kurázsi mama és gyermekei

Dürrenmatt: A fizikusok

Arthur Miller: Az ügynök halála

Samuel Beckett: Godot-ra várva

Eugene Ionesco: A kopasz énekesnő

Déry Tibor: Szerelem

Márai Sándor: Egy polgár vallomási

Németh László: Iszony

Illyés Gyula: Puszták népe

Ottlik Géza: Iskola a határon

Örkény István: Egyperces novellák; Tóték (dráma)

Kertész Imre: Sorstalanság

Bulgakov: A Mester és Margarita

 

Online gyűjtés:

 

 • Kosztolányi Dezső, Esti Kornél (a teljes könyv, minden novellával!)

http://mek.oszk.hu/00700/00744/00744.htm

https://www.youtube.com/watch?v=NO5pq0gSX8w !

 • József Attila összes versei, Osiris Kiadó, Bp., 2006.

vagy: http://www.mek.oszk.hu/00700/00708/html/

kései költeményei (1935-1937)

 • Zrínyi Miklós, Szigeti veszedelem (Mindegy, milyen kiadás, csak teljes legyen!)

vagy: http://mek.oszk.hu/01100/01137/

 • Ottlik Géza, Iskola a határon, Magvető Könyvkiadó, 2013.

vagy: http://mek.oszk.hu/02200/02285/

 • Esterházy Péter: Pápai vizeken ne kalózkodj!

http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/ESTERHAZY/esterhazy00034_kv.html

 • Tolsztoj, Anna Karenina (Bármelyik kiadás jó, csak teljes legyen!)

vagy: http://mek.oszk.hu/00500/00510/

 • Baudelaire-Verlaine-Rimbaud: A romlás virágai

http://mek.oszk.hu/00400/00477/00477.htm

 • Szophoklész, Oidipusz király (Bármilyen kiadás jó…)

vagy: http://mek.oszk.hu/00500/00502/ (Babits Mihály fordításában)

 • Madách Imre: Az ember tragédiája

http://mek.oszk.hu/00800/00849/html/

 • Swift: Gulliver utazásai (Bármilyen kiadás jó, csak teljes legyen!)

vagy: http://mek.oszk.hu/08300/08351/

 • Bodor Ádám: Sinistra körzet

http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=0000000483&secId=0000044366&mainContent=true&mode=html

 • Mikes Kelemen: Törökországi levelek (87. és 112. levél)

http://mek.oszk.hu/00800/00880/html/

 • Kertész Imre: A stockholmi beszéd

http://www.okm.gov.hu/letolt/retorika/ab/szoveg/szov/kertesz.htm

https://www.lira.hu/upload/M_28/rek3/618844.pdf