9.B osztály (02-es kód)

 

4, ill. 4+1éves

színházművészeti képzés

 

Az iskolai nevelés-oktatás középiskolai szakaszaés a szakképzés párhuzamos oktatás keretében zajlik.

 

A színházi tagozatra azokat a tanulókat várjuk, akiket vonz a színház világa: a szépen beszélőket, a sokat olvasókat, a rendszeresen színházba járókat, avers szerelmeseit, a legügyesebb gyerekszínjátszókat. Azokat, akik vágyat éreznek magukban élményeik megjelenítésére. Azokat, akik színészi vagy más színházi pályára készülnek. Ezek a diákok nálunk kivételes lehetőséget kapnak arra, hogy érdeklődésüknek megfelelő ismereteket szerezzenek, fejlesszék képességeiket, és közelebbről megismerkedjenek a színház világával.

A humán közismereti tárgyak tanítására kiemelt figyelmet fordítunk.A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a művészettörténet, a pszichológia és a médiaismeret tantárgyak a szakmai képzéssel is szoros kapcsolatban állnak, hiszen annak műveltségi alapjait képezikIdegen nyelvként angolt, fakultatív tantárgyként németet vagy oroszt is tanulhatnak diákjaink. 

A középfokú színészképzés szaktantárgyai a dráma- és színházelmélet, aszínészmesterség, a vers- és prózamondás, a beszédtechnika, az ének- és hangképzés, a színpadi mozgás. A tanórai tevékenység mellett iskolán kívül is fejlesztjük a diákok képességeit, tehetségét: drámatáborban, fesztiválokon, külföldi vendégjátékon vagy az iskolai média működtetésével gyarapíthatják szakmai tudásukat.

Tanulóink az érettségit követően a színművészeti egyetemeken folytathatják tanulmányaikat, illetve az iskola falain belül, OKJ-s szakképzésünk keretében Gyakorlatos színész és Színész szakképesítést szerezhetnek.

A Színházművészeti (Gyakorlatos színész) szakgimnáziumi B osztály (4+1) képzési hálója

(Az iskolai nevelés-oktatás középiskolai szakasza és a szakképzés párhuzamos oktatás keretében zajlik.)

 

Színházművészeti („Gyakorlatos színész”)szakgimnáziumi B/ osztály (4+1; 4+2)

Az iskolai nevelés-oktatás középiskolai szakasza és a szakképzés

párhuzamos oktatás keretében zajlik.

 

 

9.

10.

11.

12.

5/13

2/14.

1/13

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

3

3

3

3

 

 

Angol nyelv

4/4

4/4

4/4

4/4

 

 

Matematika

3/3

3/3

3/3

3/3

 

 

Komplex természettudomány

3

 

 

 

 

 

Informatika

2/2

2/2

 

 

 

 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

 

1

 

 

 

 

Vizuális kultúra

 

2

 

 

 

 

Művészettörténet

 

 

1

 

 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret

 

 

2

2

 

 

Etika

 

 

 

1

 

 

Testnevelés

3/3

3/3

3/3

3/3

 

 

Osztályfőnöki

1

1

1

1

 

 

Évf. szintű fak-k: magyar, történelem, angol ny., 2. idegen nyelv: német és orosz, testnevelés, mellék-szakképesítés

 

 

2/2/2/2

2/2/2/1

 

 

Közismereti óraszám összesen

23 (35)

23 (35)

23 (39)

23 (38)

 

 

Munkavédelmi ismeretek színházi munkaterületeken

1

2

 

 

 

 

1

Színház-, film-, drámaelmélet és történet

4

4

3

7

8

Foglalkoztatás I.

 

 

 

 

2

 

Foglalkoztatás II.

 

 

 

 

1

 

Szakmai angol (angol nyelvű színjátszás)

 

 

 

 

 

4/4/4

Zeneismeret

2

 

 

 

 

 

Ön- és társismeret

1/1

 

 

 

 

 

Pszichológia

 

1

 

 

 

 

Színészmesterség gyakorlata

3/3

4/4

3/3

3/3

10/10/10

8/8/8

Vers- és prózamondás gyakorlata

2/2

2/2

3/3

3/3

3/3/3

4/4/4

Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlat

2/2

2/2

2/2

2/2

3/3/3

2/2/2

Ének- és hangképzés egyéni gyakorlata

2/2/2

2/2/2

2/2/2

3/3/3

3/3/3/3

2/2/2/2/2/2

Színpadi mozgás gyakorlata

2/2

2/2

3/3

3/3

3/3/3

4/4/4

Dráma és animációs tréning

 

 

 

 

3/3/3

2/2/2

Összefüggő műv. szakmai gyakorlat (Szkt  320)

(80)

(120)

(120)

 

 

(160)

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen

17 (31)

17 (31)

17 (32)

17 (34)

35(85)

35(87)

Tanulói óra, ill. felhasznált órakeret összesen

40 (66)

40 (66)

40 (71)

40 (72)

35(85)

35(87)

Egyéb – tanórákon kívüli – iskolai szintű fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozások

 

 

SNI tanulók egyéni fejlesztése, tehetséggondozás

4

4

1

0

7

6

Karinthy Frigyes irodalmi alkotókör (2 óra/isk.)

2       +     2       +      0       +      0      +         7        +    6 = 17

Képzőművészeti alkotókör (2 óra/isk.)

WS stúdió” – angol nyelvű színjáték (2)

Balázs Béla média szakkör (2 óra/isk.)

„Bitvadászok” – informatika szakkör (2 óra/isk.)

„Ép testben ép a lélek” – sportkörök (4 óra/isk.)

Addiktológiai szakkör (2 óra/isk.)

Felhasznált időkeret párhuzamos oktatásban

40+32= 72

40+32=72

40+32=72

40+32=72

35+64=        99

35+64=        99