Tájékoztatás a tankönyvtámogatás rendjéről, a tankönyvellátás rendjéről

A tankönyveket az iskola megrendeli, a KELLO-tól augusztusban kapja, a diákok pedig szeptember első napjaiban, az iskolában. A befizetések határideje: 2018. szeptember 15.

A befizetési csekket a tankönyvek átvételekor osztjuk ki.

A jelenlegi szabályozás alapján a 9. évfolyamon minden diák térítésmentesen juthat hozzá a tankönyvekhez, a 10-12. évfolyamon továbbra is igényelni kell a térítésmentes tankönyvellátást, és igazolásra van szükség.

Térítésmentes a tankönyvellátás a tartósan beteg, a sajátos nevelési igényű, három- vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő diák számára.

Igazolások: Tartósan beteg tanuló: emelt családi pótlék igazolása vagy szakorvosi igazolás

A sajátos nevelési igényű tanuló: szakértői bizottság szakvélemény

Három-vagy többgyermekes családban élő tanuló: családipótlék-igazolás

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló: a települési önkormányzat határozata

 

Ha a tankönyvtámogatásban részesülő tanuló számára valamely könyvet szeretnék megvásárolni, akkor ezt önállóan (nem az iskola tankönyvfelelősén keresztül) kell a KELLO (Könyvtárellátó) webshopjában vagy más könyvesboltban beszerezni.

 

A tankönyvrendelés a http://szuloifelulet.kello.hu/ oldalon is követhető. A KELLO szülői felületén történő fizetés mellett lehetőség van banki átutalással is kiegyenlíteni a tankönyvek ellenértékét a számlán található KELLO bankszámlaszámra 64400068-30107825-11100049. Kérjük, ebben az esetben az utalás „közleményében” feltétlenül szíveskedjenek megadni a kifizetendő számla számát és a diák nevét vagy oktatási azonosítóját.

A fizetős diákok esetén az iskolakezdés időszakában átvett tankönyvek vonatkozásában a diáknak/szülőnek 2018. szeptember 15-ig rendeléstől való elállási jogot biztosít a KELLO, az adott évi rendelése erejéig. Ebben az esetben a tankönyveket sértetlen állapotban, a KELLO-hoz kell visszaküldeni. Elállás esetén a posta- vagy egyéb költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia. Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Üllő) Budaörs, OLK 1000.

Tartozó diákok: A tavalyi tanévhez hasonlóan azon tartozó fizetős tanulók részére, akik a korábbi tanévekben nem fizették ki a tankönyveik ellenértékét a 2019/2020-as tanévben tankönyvrendelési igényüket rendszerünk érvényteleníti, kiszállítás nem fog történni. A korábbi számla tartozások kifizetésének beérkezési határideje 2019. július 15. napja.

Az ezt követően beérkező kifizetések esetén az érintett tanulók részére az iskola segítségével lehetőség van pót, vagy évközi rendelés keretében történő tankönyvrendelésre. Amennyiben a fent jelzett időpontig a fennálló tartozás nem kerül kiegyenlítésre, a szülőnek/tanulónak egyénileg kell gondoskodnia tankönyvei beszerzéséről.

 

Pótrendelés: augusztus 21-szeptember 13.

 

Az ingyenesek könyvei az iskola tulajdonát képezik. Azokat a tanulmányok befejeztével vissza kell adni használható állapotban. Nem szedjük be mindet év végén, csak amikor az adott tárgy tanulása véget ér, vagy a tankönyv befejeztével az a további tanulmányokhoz már nem szükséges, legkésőbb az érettségi idején. Az elveszett vagy megrongált tankönyveket használóik kötelesek pótolni. Kivételt képeznek a munkafüzetek és a nyelvkönyvek, melyeket nem kell visszaszolgáltatni.

 

KELLO Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@kello.hu

1391 Budapest Pf.: 204.

+36 1 237 6900