9.A osztály (01-es kód)

 

4, ill. 4+1éves

táncművészeti képzés

 

Az iskolai nevelés-oktatás középiskolai szakasza és a szakképzés párhuzamos oktatás keretében zajlik.

 

A tánctagozatra a tánc szerelmeseit, a zenét és a ritmust minden porcikájukban érző, fizikai értelemben is alkalmas tanulókat várjuk. A tánctagozaton szisztematikusan építjük fel az alapokat, hogy biztos technikai tudás birtokában szakosodhassanak a tanulók a különböző táncműfajokra, különös tekintettel a fizikai színházhoz közelítő kortárs színpadi táncra.

A humán közismereti tárgyak tanítására kiemelt figyelmet fordítunk.A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a művészettörténet, a pszichológia és a médiaismeret tantárgyak a szakmai képzéssel is szoros kapcsolatban állnak, hiszen annak műveltségi alapjait képezikIdegen nyelvként angolt, fakultatív tantárgyként németet vagy oroszt is tanulhatnak diákjaink. 

A tanórai tevékenység mellett iskolán kívül is fejlesztjük a diákok képességeit, tehetségé. Tánctáborokban, fesztiválokon, külföldi vendégjátékon, határon túli magyar testvériskolai kapcsolatok révén gyarapíthatják szakmai tudásukat.

Tánctagozatos tanulóink az érettségit követően a szakirányú felsőoktatásban, illetve az iskola falain belül a Táncos II. OKJ szakképesítés keretében folytathatják tanulmányaikat.

A Táncművészeti (Táncos II) szakgimnáziumi A osztály (4+1) képzési hálója

(Az iskolai nevelés-oktatás középiskolai szakasza és a szakképzés párhuzamos oktatás keretében zajlik.)

 

Táncművészeti („Táncos II”) szakgimnáziumi A/ osztály (4+1)

Az iskolai nevelés-oktatás középiskolai szakasza és a szakképzés

párhuzamos oktatás keretében zajlik.

 

 

9.

10.

11.

12.

5/13

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

3

3

3

3

 

Angol nyelv

4/4

4/4

4/4

4/4

 

Matematika

3/3

3/3

3/3

3/3

 

Komplex természettudomány

3

 

 

 

 

Informatika

2/2

2/2

 

 

 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

 

1

 

 

 

Vizuális kultúra

 

2

 

 

 

Művészettörténet

 

 

1

 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret

 

 

2

2

 

Etika

 

 

 

1

 

Osztályfőnöki

1

1

1

1

 

Évf. szintű fakultációk: magyar, történelem, angol ny., 2. id. nyelv: német és orosz, testnevelés, mellék-szakképesítés

 

 

2/2/2/2

2/2/2/2

 

Közismereti óraszám összesen

20 (29)

20 (29)

20 (33)

20 (33)

 

Bevezetés a tánctörténetbe

2

2

2

2

1

Tánctörténet - műelemzés

 

 

 

 

1,5

Foglalkoztatás I.

 

 

 

 

2

Foglalkoztatás II.

 

 

 

 

0,5

Néptánc elmélet

 

 

 

 

1

Szakmai angol

 

 

 

 

2

Zeneismeret

1

1

1

 

 

Dráma és tánc

1/1

 

 

 

 

Ön- és társismeret

1/1

 

 

 

 

Pszichológia

 

1

 

 

 

Színészmesterség gyakorlati prezentációval

1/1

1

1

 

 

Balett elmélet gyakorlati prezentációval

2/2

2/2

1/1

 

1/1/1

Klasszikus balett alapjai

3/3

3/3

3/3

4/4

4/4/4

Klasszikus balett gyakorlat

3/3

3/3

3/3

5/5

6/6/6

Kortárs-modern tánc gyakorlat

2/2

2/2

2/2

2/2

3/3/3

Emelés gyakorlat

 

2/2

2/2

2/2

2/2/2

Színpadi tánc gyakorlat

2/2

1/1

1/1

2/2

3/3/3

Néptánc gyakorlat

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2/2

Előadó-művészeti gyakorlat

 

 

2/2

1/1

6/6/6

Összefüggő műv. szakmai gyakorlat (Szkt .160)

(40)

(60)

(60)

 

 

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen

20 (37)

20 (35)

20 (36)

20 (38)

35 (89)

Tanulói óra, ill. felhasznált órakeret összesen

40(66)

40 (64)

40 (69)

40 (71)

35 (89)

Egyéb – tanórákon kívüli – iskolai szintű fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozások

SNI tanulók egyéni fejlesztése, tehetséggondozás

4

6

1

1

5

Karinthy Frigyes irodalmi alkotókör (2 óra/isk.)

 2       +      2       +      2      +     0       +          5 = 11

Képzőművészeti alkotókör (2 óra/isk.)

WS.stúdió – angol nyelvű színjáték (2)

Balázs Béla média szakkör (2 óra/isk.)

„Bitvadászok” – informatika szakkör (2 óra/isk.)

„Ép testben ép a lélek” – sportkörök (4 óra/isk.)

Addiktológiai szakkör (2 óra/isk.)

Felhasznált időkeret párhuzamos oktatásban

40+32= 72

40+32= 72

40+32= 72

40+32= 72

35+64=       99