9.A osztály (01-es kód)

 

4, ill. 4+1éves

táncművészeti képzés

 

Az iskolai nevelés-oktatás középiskolai szakasza és a szakképzés párhuzamos oktatás keretében zajlik.

 

A tánctagozatra a tánc szerelmeseit, a zenét és a ritmust minden porcikájukban érző, fizikai értelemben is alkalmas tanulókat várjuk. A tánctagozaton szisztematikusan építjük fel az alapokat, hogy biztos technikai tudás birtokában szakosodhassanak a tanulók a különböző táncműfajokra, különös tekintettel a fizikai színházhoz közelítő kortárs színpadi táncra.

A humán közismereti tárgyak tanítására kiemelt figyelmet fordítunk.A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a művészettörténet, a pszichológia és a médiaismeret tantárgyak a szakmai képzéssel is szoros kapcsolatban állnak, hiszen annak műveltségi alapjait képezikIdegen nyelvként angolt, fakultatív tantárgyként németet vagy oroszt is tanulhatnak diákjaink. 

A tanórai tevékenység mellett iskolán kívül is fejlesztjük a diákok képességeit, tehetségé. Tánctáborokban, fesztiválokon, külföldi vendégjátékon, határon túli magyar testvériskolai kapcsolatok révén gyarapíthatják szakmai tudásukat.

Tánctagozatos tanulóink az érettségivel Táncos II. szakképesítést szerezhetnek, az érettségit követően a szakirányú felsőoktatásban, illetve az iskola falain belül a Táncos I. szakképesítés keretében folytathatják tanulmányaikat.

A Táncművészeti (Táncos II) szakgimnáziumi A osztály (4+1) képzési hálója

(Az iskolai nevelés-oktatás középiskolai szakasza és a szakképzés párhuzamos oktatás keretében zajlik.)

 

9.

10.

11.

12.

13.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

3

3

3

3

 

Angol nyelv

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

Matematika

3/3

3/3

3/3

3/3

 

Komplex természettudomány

3

 

 

 

 

Informatika

2/2

2/2

 

 

 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

 

1

 

 

 

Művészetek (művészettörténet)

 

 

1

 

 

Etika

 

 

 

1

 

Osztályfőnöki

1

1

1

1

 

Évfolyam szintű fakultációk: magyar, történelem, angol nyelv, matematika, média, testnevelés, 2. idegen nyelv: német és orosz

 

 

2/2/2/2

2/2/2/2

 

Közismereti óraszám összesen

20 (29)

18 (24)

18 (28)

18 (28)

4 (8)

Bevezetés a tánctörténetbe

2

2

2

2

2

Tánctörténet - műelemzés

 

 

 

 

1,5

Foglalkoztatás I-II.

 

 

 

 

2+0,5

Zeneismeret

 

1

1

 

 

Ön- és társismeret

1/1

 

 

 

 

Pszichológia

 

1

 

 

 

Színészmesterség gyakorlati prezentációval

1/1

1

1

 

 

Balett elmélet gyakorlati prezentációval

1/1

1

1

 

2

Klasszikus balett alapjai

3/3

3/3

3/3

4/4

4/4/4

Klasszikus balett gyakorlat

3/3

3/3

3/3

5/5

4/4/4

Kortárs-modern tánc gyakorlat

2/2

2/2

2/2

2/2

3/3/3

Emelés gyakorlat

 

 

2/2

2/2

2/2/2

Színpadi tánc gyakorlat

2/2

1/1

1/1

2/2

3/3/3

Néptánc gyakorlat

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2/2

Előadó-művészeti gyakorlat

 

 

 

1/1

5/5/5

Előadó-művészet tört. (artistam., színm., táncm., zenem.)

2

 

 

 

 

Előadó-művészeti program- és projekt szervezés gyakorlata

1/1

 

 

 

 

Projekttervezés és projektmenedzsment

 

2

 

 

 

Projekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata

 

3/3

 

 

 

Rendezvényszervezés

 

 

1

 

 

Rendezvényszervezés gyakorlata

 

 

1/1

 

 

Előadó-művészet előadás gyakorlat

 

 

2/2

2/2

 

Összefüggő művészeti szakmai gyakorlat (Szkt .2x140)

(70)

(105)

(105)

 

 

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen

20 (34)

22 (36)

22 (38)

22 (40)

31 (77)

Tanulói óra, ill. felhasznált órakeret összesen

40 (63)

40 (60)

40 (66)

40 (68)

35 (85)

 

Egyéb – tanórákon kívüli – iskolai szintű fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozások

 

BTM tanulók egyéni fejlesztése, tehetséggondozás

7

10

4

4

12

 Karinthy Frigyes irodalmi alkotókör (2 óra/isk.)

       2       +      2       +      2        +        2 =8

Képzőművészeti alkotókör (2 óra/isk.)

„Shakespeare-stúdió” – angol nyelvű színjáték (2)

Balázs Béla média szakkör (2 óra/isk.)

„Bitvadászok” – informatika szakkör (2 óra/isk.)

„Ép testben ép a lélek” – sportkörök (4 óra/isk.)

Addiktológiai szakkör (2 óra/isk.)

Felhasznált időkeret párhuzamos oktatásban

40+32= 72

40+32= 72

40+32= 72

40+32= 72

35+64=       99