Étkezéssel kapcsolatos információk

Aktuális közlemények:

Tisztelt Szülők és Pedagósuk!

 

Készülve a 2021. március 1-én esetlegesen induló jelenléti oktatásra arra kérném Önöket, hogy aki igényli március hónapra az étkezést az írásban jelezze február 24-ig.

Aki február hónapra már jelezte az igényét annak csak abban az esetben kell írni ha mégsem kérné az étkezést.

Az étkezés megrendelése nem automatikus.

Aki kéri gyermekének az étkezést annak majd  2021 március 1-e és  2021. március 10-e között kell utalni a díjat de csak abban az esetben  ha valóban megindul az oktatás 1-től. !!!

Aki december  hónapra is fizetett annak nem kell utalnia semmiképpen sem.

A felnőtt étkezési ár 650,24 Ft.

  • (közleményrovat feltüntetni: gyermek neve, osztálya, az iskola nevének rövidítése: NNÁSZI )

Utalás az ÉSZGSZ részére OTP 11784009-15793803-10010000 alszámla

Az átutalással fizetők az ebédjegyeket a konyhán vehetik át.

Az étkezéssel kapcsolatos ügyeket Klugné Szabó Adrienne intézi.

Elérhetősége: 20/287-1444 vagy ebed.nemes@gmail.com

Általános információk

Az étkezéssel kapcsolatos ügyeket Klugné Szabó Adrienne intézi.

Elérhetőség:20/287-1444 vagy ebed.nemes@gmail.com

Utalás az ÉSZGSZ részére OTP 11784009-15793803-10010000 alszámla

Az átutalással fizetők az ebédjegyeket a konyhán vehetik át.

Az étkezéssel kapcsolatos ügyeket Klugné Szabó Adrienne intézi.

Elérhetőség:20/287-1444 vagy ebed.nemes@gmail.com

 

LEMONDÁS

ebed.nemes@gmail.com

Lemondás reggel 9 óráig a következő nap utána már csak a rákövetkező nap

 Az étkezés csak a pontosan kitöltött és leadott nyomtatványok beérkezése után vehető igénybe.  Mindenkinek ki kell tölteni ( régi és új tanulóknak is ). A nyomtatványok a honlapon megtalálhatók. Elküldhetők mailen az ebed.nemes@gmail.com  címre vagy leadhatók az iskola portáján vagy behozhatók a kiírt befizetési  napokon.

 

 

Étkezéssel kapcsolatos nyomtatványok

Minden étkezőnek kötelező új igénylőlapot, nyilatkozatot kitölteni!

Ebédet befizetni, utalni csak postán, e-mailben, személyesen elküldött, leadott igénylőlap, nyilatkozat után lehet!

Támogatást nem igénylőknek csak igénylőlapot kell kitölteni

Normatív kedvezmény igénybevételéhez:

  • három vagy többgyerekes családok kedvezményénél igénylőlapot kel kitölteni, 8.sz. melléklettel nyilatkozni
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló esetén igénylőlap, 8.sz melléklet, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló önkormányzati határozat másolata szükséges
  • tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermek esetén igénylőlap, 8.sz melléklet, szakorvosi igazolás másolatát kérjük

Átutalással történő ebédbefizetés esetén nyilatkozatot kell kitölteni!

Adatlap diétás étkezés igényléséhez

 

Igazolás az átmenteti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek , utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához

 

Információk utalással történő befizetések esetén:

Intézmény neve: Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet

Bankszámlaszám: 11784009-15793803-10010000

Megjegyzésben kérjük feltüntetni az iskola kódját: NNÁSZI, valamint a tanuló nevét, osztályát!

Ebédbefizetéssel kapcsolatos elérhetőségek:

Klúgné Adrienne, ügyintéző

Telefonszám: 06-20-2871444

E-mail: ebed.nemes@gmail.com

További információk: www.eszgsz.hu