Az iskola vezetősége

Szurmik Zoltán

zoltan.szurmik@nemesgimi.hu

Intézményvezető

Mesterpedagógus

Magyar nyelv és irodalom, dráma

Magyar nyelv és irodalom, dráma szakos középiskolai tanár. Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, érettségi vizsgaelnök, tantárgyi bizottsági elnök, elnök (magyar nyelv és irodalom emelt szintű érettségi)

Zuti Krisztián

krisztian.zuti@nemesgimi.hu

Szakmai intézményvezető-helyettes,

Magyar nyelv és irodalom, színházelmélet, színészmesterség gyakorlata

magyar nyelv és irodalom -, dráma szakos középiskolai tanár

juhaszm

Juhász Magdolna

magdolna.juhasz@nemesgimi.hu

Általános intézményvezető-helyettes

 

Történelem, orosz nyelv

Történelem -, orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár. Mesterpedagógus, szaktanácsadó, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, érettségi vizsgaelnök, tantárgyi bizottsági tag, elnök (történelem emelt szintű érettségi)

Naszlady Éva

eva.naszlady@nemesgimi.hu

A Színész szakképzés vezetője, a 14.SZ osztályfőnöke

Vers-és prózamondás gyakorlata, színészmesterség gyakorlata, színjátszás gyakorlata

Színművész, rendező

Szent-Ivány Kinga

kinga.szent-ivany@nemesgimi.hu

Művészeti vezető

Kortárs-modern tánc alapjai, kortárs-modern tánc gyakorlat, színpadi mozgás gyakorlata, színpadi tánc és akrobatika

A 13. T osztályfőnöke

Harangozó díjas, Az év táncosa díjas táncművész, táncpedagógus, koreográfus. Egyetemi oktató.

Szakmai munkaközösség-vezetők:

Asztalos Dóra

dora.asztalos@nemesgimi.hu

A 11.A szakmai osztályfőnök helyettese, a Táncos munkaközösség vezetője

Színpadi tánc gyakorlata, kortárs modern technikák

Táncművész, táncoktató

Eck Attila

attila.eck@nemesgimi.hu

12. B osztályfőnöke, a Dráma munkaközösség vezetője

Színházelmélet, színészmesterség gyakorlata

Drámapedagógus

Farkas Zoltánné

eva.farkaszoltanne@nemesgimi.hu

a Reál munkaközösség vezetője

Természettudomány, pénzügyi és vállalkozói ismeretek

Kémia, közgazdaságtan szakos középiskolai tanár

Nieselberger Ádám

adam.nieselberger@nemesgimi.hu

A 9.A osztályfőnöke, az Osztályfőnöki munkaközösség vezetője, IDB patronáló tanár

 

Matematika, komplex természettudomány

Kató-Földvári Melinda

melinda.kato-foldvari@nemesgimi.hu

Az Idegennyelvi munkaközösség vezetője

A 11. A osztályfőnöke

Angol nyelv és filozófia-történelem szakos tanár

Lovrity Andrea Anna

andrea.lovrity@nemesgimi.hu

A 12.A osztályfőnöke, a Humán munkaközösség vezetője

Mesterpedagógus

Magyar nyelv és irodalom, történelem

Magyar nyelv és irodalom, történelem szakos középiskolai tanár,  közoktatásvezető és pedagógus szakvizsga, érettségi vizsgaelnök, tantárgyi bizottsági tag és elnök (történelem, magyar nyelv és irodalom)
tankönyvszerző

A nevelőtestület tagjai:

Barkó Ferenc

ferenc.barko@nemesgimi.hu

Matematika

Matematika szakos középiskolai tanár

Berényi Andrea

andrea.berenyi@nemesgimi.hu

Ének – és hangképzés egyéni gyakorlat,
egyéni hangképzés,
Zeneismeret

Énekművész- magánének tanár
Kónya Sándor ösztöndíjjal kitüntetett magánénekes.

Bogdán-Sákovics Eszter

eszter.bogdan-sakovics@nemesgimi.hu

Jelenleg GYES-en

Bogyó Ágota

Jelenleg GYES-en

Burján Orsolya

orsolya.burjan@nemesgimi.hu

Ének-és hangképzés egyéni gyakorlat, egyéni hangképzés

Drexler Vajk Dávid

vajk.drexler@nemesgimi.hu

Ének- és hangképzés egyéni gyakorlat, balettórák zenei kísérete, korrepetítor

Karvezető, szolfézstanár, színházi zenész, a Madách Színház korrepetitora, zenekarának tagja, zenei munkatársa.

Fekete Anikó

aniko.fekete@nemesgimi.hu

10.B osztályfőnök helyettese

Kóruséneklés, ének-és hangképzés, egyéni hangképzés

Ének-zene, andragógia szakos középiskolai tanár

Feledi János

janos.feledi@nemesgimi.hu

kortárs-modern tánc, előadóművészet

Gera Anita

anita.gera@nemesgimi.hu

Színpadi mozgás gyakorlata, néptánc gyakorlat

Táncművész, koreográfus, táncpedagógus

Góbi Rita

rita.gobi@nemesgimi.hu

Klasszikus balett alapjai , balett elmélet gyakorlati prezentációval, színpadi mozgás gyakorlata, színpadi tánc és akrobatika

Táncpedagógus, a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett táncművész, koreográfus, Az Év táncosa

Hegedűs Réka Anna

reka.hegedus@nemesgimi.hu

Angol nyelv, német nyelv, foglalkoztatás, WS Studio, angol színjátszó kör “Shakespeare-stúdió” – angol nyelvű színjáték

Angol, német, dráma szakos középiskolai tanár

Herold Eszter

eszter.herold@nemesgimi.hu

Színpadi mozgás gyakorlata

Hiesz Hajnalka

hajnalka.hiesz@nemesgimi.hu

Színpadi mozgás gyakorlat, színpadi tánc gyakorlat

Józsa Tamás

tamas.jozsa@nemesgimi.hu

Néptánc gyakorlat

Néptáncpedagógus

Kuruczné Virág Ildikó

ildiko.virag@nemesgimi.hu

Könyvtárostanári csoport Könyvtárhasználat

Könyvtáros,

mentálhigiénés segítő szakember,

könyvtárosasszisztens, pedagógiai asszisztens,

Krausz Alíz

aliz.krausz@nemesgimi.hu

Klasszikus balett

Kiss Judit Ágnes

judit.agnes.kiss@nemesgimi.hu

Magyar nyelv és irodalom, dráma szakos tanár, író, költő

Kovács Ágota

agota.kovacs@nemesgimi.hu

Angol nyelv, színészmesterség gyakorlata, színházelmélet

A 10.B osztályfőnöke

Színháztudomány mesterszakos bölcsész, angoltanár, nyelv-és beszédfejlesztő tanár

Kovácsné Strasser Mária

maria.kovacsne.strasser@nemesgimi.hu

Testnevelés és sport, “Ép testben ép a lélek” sportkör

Testnevelés szakos középiskolai tanár

Keszte Bálint

balint.keszte@nemesgimi.hu

Magyar, dráma- és színházismeretek

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Nedeczky Pál

pal.nedeczky@nemesgimi.hu

Műszaki vezető, munkahelyi egészség és biztonság

Munkavédelmi ismeretek színházi területen

Pallagi Ákos

akos.pallagi@nemesgimi.hu

A 15.SZ osztályfőnöke
Kreatív zene, zeneismeret, zenés mesterség alapjai

Ének-zene, karvezetés szakos középiskolai tanár, drámapedagógus, zenész

Pálosi István

istvan.palosi@nemesgimi.hu

Klasszikus balett alapjai és gyakorlata, balett elmélet gyakorlati prezentációval, kortárs-modern tánc gyakorlat

Táncművész, koreográfus, táncpedagógus, kutató, szakvizsga bizottsági tag, a Magyar Mozdulatművészeti Társulat és az Orkesztika Alapítvány vezetője, a Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett művész pedagógusa,  a Legjobb előadó díjasa, a Magyar Művészeti Akadémia Ösztöndíjasa 2018-2021, a Nemzeti Pedagógus Kar tagja, a Magyar Művészeti Akadémia nem köztestületi tagja, a Magyar Tánctudományi Társaság elnökségi tagja

Papp Márta

marta.papp@nemesgimi.hu

Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlat, vers-és prózamondás gyakorlata

Egyetemi oktató, logopédus, beszédtanár, drámapedagógus

Pádár Zsolt Szabolcs

zsolt.padar@nemesgimi.hu

A 9.B osztályfőnöke

Történelem, francia nyelv, színészmesterség gyakorlata

Radóczi Lilla

lilla.radoczi@nemesgimi.hu

Képességfejlesztés, kortárs- moderntánc gyakorlata

Fusion tánctechnika tanár

Somfai Barbara

barbara.somfai@nemesgimi.hu

A 11.B osztályfőnöke

Magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret, színészmesterség gyakorlata

Magyar nyelv és irodalom, média szakos középiskolai tanár, drámapedagógus

Tóth Miklós

miklos.toth@nemesgimi.hu

A 13.SZ osztályfőnöke

Színházelmélet, színészmesterség gyakorlata, vers-és prózamondás gyakorlata

Rendező, egyetemi oktató, szakmai tanár, DLA

Törőcsik Tamás

tamas.torocsik@nemesgimi.hu

A 10.A osztályfőnöke

Beszédtechnika

Színész, logopédus, beszédtechnika tanár

Varga Katalin

katalin.varga@nemesgimi.hu

Vers-és prózamondás gyakorlata

Egyetemi oktató, szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár

Vaskó Ilona

ilona.vasko@nemesgimi.hu

A 12.A osztályfőnök helyettese

Matematika, digitális kultúra,

Matematika, informatika szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Vincze Angéla

Ének-és hangképzés egyéni gyakorlat, egyéni hangképzés

Blaskó Borbála

borbala.blasko@nemesgimi.hu

Színpadi mozgás gyakorlata, színész mesterség gyakorlata

Csoba Orsolya

orsolya.csoba@nemesgimi.hu

Bevezetés a tánctörténetbe

Jakob Nóra

Drámajáték vezetés, animációs tréning gyakorlat, színészmesterség gyakorlat, drámapedagógia elmélete

Báb-és látványtervező, drámapedagógus

Boross-Scholtz Emília

Jelenleg GYES-en

Bogácsné Vitéz Borbála

Jelenleg GYED-en

Szilasi Melinda

Jelenleg GYED-en

Ujvári Bence

bence.ujvari@nemesgimi.hu

testnevelés

Óraadó tanárok

Bori Viktor

viktor.bori@nemesgimi.hu

Színészmesterség gyakorlata

Drámapedagógus

Barna Lilla

lilla.barna@nemesgimi.hu

színpadi mozgás, színészmesterség gyakorlata

Buday Melinda

melinda.buday@nemesgimi.hu

Előadó művészeti gyakorlat

Táncos, koreográfus

Hojsza Henrietta

henrietta.hojsza@nemesgimi.hu

színpadi tánc és akrobatika

Imre Krisztián

krisztian.imre@nemesgimi.hu

színészmesterség gyakorlata

Kis Hajni

hajni.kis@nemesgimi.hu

színészmesterség, színjátszás elmélet

Mogyorósi Krisztina

Színpadi tánc,társastánc tanár

társastánc – történelem szakos tanár

Pálya Pompónia

pomponia.palya@nemesgimi.hu

színészmesterség gyakorlata

Sinthavong Zsófia

zsofia.sinthavong@nemesgimi.hu

klasszikus balett

Takács Katalin

katalin.takacs@nemesgimi.hu

Színészi beszéd gyakorlata

Színművész

Tárnoki Márk

mark.tarnoki@nemesgimi.hu

Színjátszás gyakorlata

Színész, rendező

Vilmányi Benett

benett.vilmanyi@nemesgimi.hu

színészmesterség gyakorlata

Iskolapszichológus

Okleveles Iskolapszichológus és tanácsadó
Nild terapeuta