Az iskola vezetősége

Szurmik Zoltán

Intézményvezető

 

Magyar nyelv és irodalom, Dráma

Magyar nyelv és irodalom, dráma szakos középiskolai tanár. Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, érettségi vizsgaelnök, tantárgyi bizottsági elnök, elnök (magyar nyelv és irodalom emelt szintű érettségi)

Zuti Krisztián

Szakmai intézményvezető-helyettes, a 10.B osztályfőnöke,

Magyar nyelv és irodalom, Színházelmélet, Színészmesterség gyakorlata

Magyar nyelv és irodalom -, Történelem -, Dráma szakos középiskolai tanár

juhaszm

Juhász Magdolna

Általános intézményvezető-helyettes

 

Történelem, orosz nyelv

Történelem -, orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár. Mesterpedagógus, szaktanácsadó, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, érettségi vizsgaelnök, tantárgyi bizottsági tag, elnök (történelem emelt szintű érettségi)

Általános intézményvezető-helyettes

Jakob Nóra

A színész szakképzés vezetője

Drámajáték vezetés, animációs tréning gyakorlat, Színészmesterség gyakorlat, Drámapedagógia elmélete

Báb-és látványtervező, drámapedagógus

Szent-Ivány Kinga

Gyakorlati oktatásvezető

Kortárs-modern tánc alapjai, Kortárs-modern tánc gyakorlat, Színpadi mozgás gyakorlat, Színpadi tánc és akrobatika

Harangozó díjas, Az év táncosa díjas táncművész, táncpedagógus, koreográfus. Egyetemi oktató.

Szakmai munkaközösség vezetők:

Asztalos Dóra

A 11.A szakmai osztályfőnök helyettese, a Táncos munkaközösség vezetője

Színpadi tánc gyakorlat

Táncművész, táncoktató

Eck Attila

9. B osztályfőnöke, a Dráma munkaközösség vezetője

Színházelmélet, Színészmesterség gyakorlat, Ön-és társismeret

Drámapedagógus

Farkas Zoltánné

11.A osztályfőnök helyettese, a Reál munkaközösség vezetője

Természettudomány, Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

Kémia szakos középiskolai tanár

Nieselberger Ádám

A 9.A osztályfőnöke, az Osztályfőnöki munkaközösség vezetője, IDB patronáló tanár

 

Matematika, komplex természettudomány

Kató-Földvári Melinda

Az Idegennyelvi munkaközösség vezetője

Angol nyelv és filozófia-történelem szakos tanár

Lovrity Andrea Anna

A 9.A osztályfőnöke, a Humán munkaközösség vezetője

Magyar nyelv és irodalom, történelem

Magyar nyelv és irodalom, történelem szakos középiskolai tanár,  közoktatásvezető és pedagógus szakvizsga, érettségi vizsgaelnök, tantárgyi bizottsági tag és elnök (történelem, magyar nyelv és irodalom)
tankönyvszerző

A nevelőtestület tagjai:

Barkó Ferenc

A 11.A osztályfőnöke

 

Matematika

Matematika szakos középiskolai tanár

Berényi Andrea

Ének – és hangképzés egyéni gyakorlat
Egyéni hangképzés
13 GY. egyéni hangképzés tanár
Zeneismeret

Énekművész- magánének tanár
Kónya Sándor ösztöndíjjal kitüntetett magánénekes.

Bogdán-Sákovics Eszter

jelenleg GYES-en

Logopédus, beszédtanár

Bogyó Ágota

Jelenleg GYES-en

Burján Orsolya

Ének-és hangképzés egyéni gyakorlat, Egyéni hangképzés

Drexler Vajk Dávid

Ének- és hangképzés egyéni gyakorlat, balettórák zenei kísérete

Karvezető, szolfézstanár, színházi zenész, a Madách Színház korrepetitora, zenekarának tagja, zenei munkatársa.

Egyedné Szabó Erika

A 12.A osztályfőnöke

 

Angol nyelv

Fekete Anikó

A 11. B osztályfőnöke

Kóruséneklés, Ének-és hangképzés, Egyéni hangképzés

Ének-zene, andragógia szakos középiskolai tanár

Gera Anita

Színpadi mozgás gyakorlat, Néptánc gyakorlat

Táncművész, koreográfus, táncpedagógus

Góbi Rita

Klasszikus balett alapjai , Balett elmélet gyakorlati prezentációval, Színpadi mozgás gyakorlat, Színpadi tánc és akrobatika

Táncpedagógus, a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett táncművész, koreográfus, Az Év táncosa

Hegedűs Réka Anna

Angol nyelv, Német nyelv, Foglalkoztatás, WS Studio, angol színjátszó kör “Shakespeare-stúdió” – angol nyelvű színjáték

Angol, német, dráma szakos középiskolai tanár

Herold Eszter

A 10.B osztályfőnök helyettese

Magyar, német, dráma szakos középiskolai tanár

Hiesz Hajnalka

A 11. A osztályfőnök helyettese

Színpadi mozgás gyakorlat, Projektszervezés és projektmenedzsment gyakorlata, Színpadi tánc gyakorlat

Hornyákné Doszpod Edit

Könyvtárostanári csoport Könyvtárhasználat

Könyvtáros tanár

Ivaskovics Viktor

Vers-és prózamondás gyakorlata, Előadó-művészeti gyakorlat

Kanyó Zsolt

Informatika

Földrajz, történelem szakos tanár, informatika szakos középiskolai tanár

Krausz Alíz

A 10.A szakmai osztályfőnök helyettese

balett

Kiss Judit Ágnes

Magyar nyelv és irodalom szakos drámatanár, író

Kovács Ágota

Angol nyelv

A 11.B osztályfőnök helyettese

Színháztudomány mesterszakos bölcsész, angoltanár, nyelv-és beszédfejlesztő tanár

Kovácsné Strasser Mária

Testnevelés és sport, “Ép testben ép a lélek” sportkör

Testnevelés szakos középiskolai tanár

Naszlady Éva

A 14.GY osztályfőnöke

Vers-és prózamondás gyakorlata, Színészmesterség gyakorlata, Színjátszás gyakorlata

Színművész, rendező,

Nedeczky Pál

Műszaki vezető, munkahelyi egészség és biztonság

Munkavédelmi ismeretek színházi területen

Pallagi Ákos

Ének és hangképzés, színészmesterség

Ének-zene, karvezetés szakos középiskolai tanár, drámapedagógus, zenész

Pálosi István

A 12.A szakmai osztályfőnök helyettese

Klasszikus balett alapjai , Balett elmélet gyakorlati prezentációval, Kortárs-modern tánc gyakorlat, Foglalkoztatás

Táncművész, koreográfus, táncpedagógus, szakképzési táncos szakvizsga bizottsági tag

Papp Márta

A 15. SZ osztályfőnöke

Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlat, Vers-és prózamondás gyakorlata

Egyetemi oktató, logopédus, beszédtanár, drámapedagógus

Somfai Barbara

A 12.B osztályfőnöke

Magyar nyelv és irodalom, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Színészmesterség gyakorlat, Projekttervezés és projektmenedzsment,

Magyar nyelv és irodalom, média szakos középiskolai tanár, drámapedagógus

Tóth Miklós

A 13.Gy osztályfőnöke

Színházelmélet, Színészmesterség gyakorlata, Vers-és prózamondás gyakorlata

Rendező, egyetemi oktató, szakmai tanár, DLA

Ujvári Milán

Klasszikus balett alapjai, Klasszikus balett gyakorlat

Táncművész, szakmai tanár

Varga Katalin

Előadó-művészetek története, Előadóművészeti program-és projektszervezés gyakorlata, Vers-és prózamondás gyakorlata

Egyetemi oktató, szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár

Vaskó Ilona

A 9.A osztályfőnök helyettese

Matematika, Informatika,

Matematika, informatika szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Vincze Angéla

Ének-és hangképzés egyéni gyakorlat, Egyéni hangképzés

Csoba Orsolya

Bevezetés a tánctörténetbe

Dr. Hargitai Iván

Színházelmélet, Színészmesterség gyakorlata, Foglalkoztatás

Rendező

Blaskó Borbála

Színpadi mozgás gyakorlata, Színész mesterség gyakorlat

Törőcsik Tamás

Beszédtechnika

Színész, logopédus, beszédtechnika tanár

Óraadó tanárok

Bori Viktor

Színészmesterség gyakorlat

Drámapedagógus

Ezüst György Zoltán

Projekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata, Képzőművészeti alkotókör

Képzőművész, viselkedéskultúra tanár

Forgács Péter

Színészmesterség gyakorlat

Rendező, egyetemi oktató

Gyevi-Bíró Eszter

Színpadi mozgás gyakorlat, színészmesterség gyakorlat

Drámapedagógus, színész

Menczel Orsolya

A 9.A szakmai osztályfőnök helyettese

Nagy Emese

Klasszikus balett gyakorlat, Kortárs-modern tánc gyakorlat

Táncművész

Papavasziliu Hrisztosz

Testnevelés és sport, “Ép testben ép a lélek” sportkör

Testnevelés szakos tanár

Takács Katalin

Színészi beszéd gyakorlata

Színművész

Varga Angéla

Színpadi tánc gyakorlat, Színpadi tánc és akrobatika

Táncos

Buday Melinda

Előadó művészeti gyakorlat

Táncos, koreográfus

Duda Éva

Előadóművészeti gyakorlat

Koreográfus, rendező

Józsa Tamás

Néptánc gyakorlat

Táncos, koreográfus

Szőke Zoltán

Történelem

Történelem, filozófia, etika szakos tanár

Tárnoki Márk

Színjátszás gyakorlata

Színész, rendező

Domján Sebestyén

Pszichológia

A nevelést-oktatást segítő munkatársaink

  • Horváth-Bodor Enikő                     iskolatitkár
  • Váradi Anita                                      pszichológus
  • Balogh Erzsébet                                gazdasági ügyintéző
  • Szanyi Ildikó                                      színházi, pályázati referens
  • Varga Ildikó                                       gondnok, gazdasági ügyintéző
  • Lepczynski Jacek Tomasz               takarító
  • Szincsák Istvánné                             takarító, kézbesítő