Az iskola vezetősége

Keresztúri József

Intézményvezető

 

Színház- és drámatörténet, színészmesterség

juhaszm

Juhász Magdolna

Általános intézményvezető-helyettes

 

Történelem, orosz nyelv

Varga Katalin

Művészeti intézményvezető helyettes

 

Drámajáték, beszédgyakorlat, vers- és prózamondás

Németh Mónika

Gyakorlati oktatásvezető

 

Drámajáték, beszédgyakorlat, vers- és prózamondás

Szakmai munkaközösség vezetők:

Jakob Nóra

A színész szakmai munkaközösség vezetője

 

Drámapedagógia, színészmesterség

 

 

Zuti Krisztián

A drámatanári szakmai munkaközösség vezetője, a 9.B Osztályfőnöke

 

Magyar nyelv- és irodalom, színházelmélet, drámajáték, színészmesterség

Szent-Ivány Kinga

A táncos szakmai munkaközösség vezetője, a 13.T Osztályfőnöke

 

Kortárs-modern tánc gyakorlat, színpadi mozgás és tánc

 

 

Barkó Ferenc

A 10.A osztályfőnöke, a Reál munkaközösség vezetője

 

Matematika

Csereklyei Ildikó

A 12.B osztályfőnöke, a Humán munkaközösség vezetője

 

Történelem, magyar nyelv- és irodalom

Egyedné Szabó Erika

A 11.A osztályfőnöke, az Idegennyelvi munkaközösség vezetője

 

Angol nyelv

Nieselberger Ádám

A 9.A osztályfőnöke, az Osztályfőnöki munkaközösség vezetője, IDB patronáló tanár

 

Matematika, komplex természettudomány

A nevelőtestület tagjai:

Asztalos Dóra

A 10.A szakmai osztályfőnök helyettese

Berényi Andrea

Bogdán-Sákovics Eszter

A 10.B osztályfőnök helyettese

Bogyó Ágota

Jelenleg GYES-en

Burján Orsolya

Drexler Vajk Dávid

Eck Attila

A 12. B osztályfőnök helyettese

Farkas Zoltánné

A 9. B osztályfőnök helyettese

Fekete Anikó

A 10. B osztályfőnöke

Gera Anita

Góbi Rita

A 9.A osztályfőnök helyettese

Dr. Hargitai Iván

Hegedűs Réka Anna

Herold Eszter

Hiesz Hajnalka

A 11. A osztályfőnök helyettese

Hornyákné Doszpod Edit

Könyvtáros tanár

Ivaskovics Viktor

Vers-és prózamondás gyakorlata, Előadó-művészeti gyakorlat

Kanyó Zsolt

Informatika

Kató-Földvári Melinda

Angol nyelv

Krausz Alíz

Kiss Judit Ágnes

magyar nyelv- és irodalom, színészmesterség

Kovács Ágota

Angol nyelv

Kovácsné Strasser Mária

Testnevelés és sport

Lovrity Andrea Anna

A 11.B osztályfőnök helyettese

Naszlady Éva

A 15.Sz  osztályfőnöke

Nedeczky Pál

Műszaki vezető, munkahelyi egészség és biztonság

Pallagi Ákos

Ének és hangképzés, színészmesterség

Pálosi István

A 12.A osztályfőnök helyettese

Papp Márta

A 13.GySz osztályfőnöke

Rogácsné Vitéz Borbála

Jelenleg GYES-en

Somfai Barbara

A 11.B osztályfőnöke

Szilágyi Gyula László

Klasszikus balett gyakorlat, Klasszikus balett alapjai

Szilasi Melinda

Jelenleg GYES-en

Tóth Miklós

A 14.Gy osztályfőnöke

Ujvári Milán

Klasszikus balett gyakorlat, balett elmélet, kortárs-modern tánc gyakorlat

Vaskó Ilona

A 12.A osztályfőnöke

Vincze Angéla

Ének és hangképzés

Óraadó tanárok

Blaskó Borbála

Színpadi mozgás, színészmesterség

Bori Viktor

Színészmesterség

Csoba Orsolya

Bevezetés a tánctörténetbe

Ezüst György Zoltán

Rajz és műalkotások elemzése, vizuális kultúra

Forgács Péter

Színészmesterség

Gyevi-Bíró Eszter

Színpadi mozgás

Kalmár Attila

Kortárs-moderntánc gyakorlat, előadó-művészeti gyakorlat

Marton Ervin Ferenc

Komplex természetttudomány

Papavasziliu Hrisztosz

Testnevelés és sport

Péter Petra Krisztina

Foglalkoztatás, tánctörténet

Somogyi Tamás

Színészmesterség

Takács Katalin

Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlat

Varga Angéla

Színpadi mozgás, színpadi tánc

Varga László

Színpadi tánc, néptánc

Wéberné Rácz Erika

Pszichológia

A nevelést-oktatást segítő munkatársaink

  • Horváth-Bodor Enikő                     iskolatitkár
  • Molnárné Váradi Anita                   pszichológus
  • Balogh Erzsébet                                gazdasági ügyintéző
  • Szanyi Ildikó                                      színházi, pályázati referens
  • Varga Ildikó                                       gondnok, gazdasági ügyintéző
  • Fazekas Attila                                    rendszergazda
  • Lepczynski Jacek Tomasz               takarító
  • Szincsák Istvánné                             takarító, kézbesítő