Az iskola vezetősége

Szurmik Zoltán

zoltan.szurmiknemesgimi.hu

Intézményvezető

Mesterpedagógus

Magyar nyelv és irodalom, dráma

Magyar nyelv és irodalom, dráma szakos középiskolai tanár. Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, érettségi vizsgaelnök, tantárgyi bizottsági elnök, elnök (magyar nyelv és irodalom emelt szintű érettségi)

Zuti Krisztián

krisztian.zutinemesgimi.hu

Szakmai intézményvezető-helyettes,

Magyar nyelv és irodalom, színházelmélet, színészmesterség gyakorlata

magyar nyelv és irodalom -, dráma szakos középiskolai tanár

juhaszm

Juhász Magdolna

magdolna.juhasznemesgimi.hu

Általános intézményvezető-helyettes

 

Történelem, orosz nyelv

Történelem -, orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár. Mesterpedagógus, szaktanácsadó, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, érettségi vizsgaelnök, tantárgyi bizottsági tag, elnök (történelem emelt szintű érettségi)

Naszlady Éva

eva.naszladynemesgimi.hu

A Színész szakképzés vezetője, a 14.SZ osztályfőnöke

Vers-és prózamondás gyakorlata, színészmesterség gyakorlata, színjátszás gyakorlata

Színművész, rendező

Szent-Ivány Kinga

kinga.szent-ivanynemesgimi.hu

Művészeti vezető

Kortárs-modern tánc alapjai, kortárs-modern tánc gyakorlat, színpadi mozgás gyakorlata, színpadi tánc és akrobatika

A 13. T osztályfőnöke

Harangozó díjas, Az év táncosa díjas táncművész, táncpedagógus, koreográfus. Egyetemi oktató.

Szakmai munkaközösség-vezetők:

Asztalos Dóra

dora.asztalosnemesgimi.hu

A 11.A szakmai osztályfőnök helyettese, a Táncos munkaközösség vezetője

Színpadi tánc gyakorlata, kortárs modern technikák

Táncművész, táncoktató

Eck Attila

attila.ecknemesgimi.hu

12. B osztályfőnöke, a Dráma munkaközösség vezetője

Színházelmélet, színészmesterség gyakorlata

Drámapedagógus

Farkas Zoltánné

eva.farkaszoltannenemesgimi.hu

a Reál munkaközösség vezetője

Természettudomány, pénzügyi és vállalkozói ismeretek

Kémia, közgazdaságtan szakos középiskolai tanár

Kató-Földvári Melinda

melinda.kato-foldvarinemesgimi.hu

Az Idegennyelvi munkaközösség vezetője

A 11. A osztályfőnöke

Angol nyelv és filozófia-történelem szakos tanár

Lovrity Andrea Anna

andrea.lovritynemesgimi.hu

A 12.A osztályfőnöke, a Humán munkaközösség vezetője

Mesterpedagógus

Magyar nyelv és irodalom, történelem

Magyar nyelv és irodalom, történelem szakos középiskolai tanár,  közoktatásvezető és pedagógus szakvizsga, érettségi vizsgaelnök, tantárgyi bizottsági tag és elnök (történelem, magyar nyelv és irodalom)
tankönyvszerző

Nieselberger Ádám

adam.nieselbergernemesgimi.hu

A 9.A osztályfőnöke, az Osztályfőnöki munkaközösség vezetője, IDB patronáló tanár

 

Matematika, komplex természettudomány

A nevelőtestület tagjai:

Barkó Ferenc

ferenc.barkonemesgimi.hu

Matematika

Matematika szakos középiskolai tanár

Berényi Andrea

andrea.berenyinemesgimi.hu

Ének – és hangképzés egyéni gyakorlat,
egyéni hangképzés,
Zeneismeret

Énekművész- magánének tanár
Kónya Sándor ösztöndíjjal kitüntetett magánénekes.

Blaskó Borbála

borbala.blaskonemesgimi.hu

Színpadi mozgás gyakorlata, színész mesterség gyakorlata

Burján Orsolya

orsolya.burjannemesgimi.hu

Ének-és hangképzés egyéni gyakorlat, egyéni hangképzés

Csoba Orsolya

orsolya.csobanemesgimi.hu

Bevezetés a tánctörténetbe

Drexler Vajk Dávid

vajk.drexlernemesgimi.hu

Ének- és hangképzés egyéni gyakorlat, balettórák zenei kísérete, korrepetítor

Karvezető, szolfézstanár, színházi zenész, a Madách Színház korrepetitora, zenekarának tagja, zenei munkatársa.

Fekete Anikó

aniko.feketenemesgimi.hu

10.B osztályfőnök helyettese

Kóruséneklés, ének-és hangképzés, egyéni hangképzés

Ének-zene, andragógia szakos középiskolai tanár

Fekete Mercédesz

mercedesz.feketenemesgimi.hu

A 9.A szakmai osztályfőnöke

Klasszikus balett pedagógusi Nívódíjjal kitüntetett Dömötör-díjas táncművész,

Moderntánc pedagógus

Klasszikus balett, Képességfejlesztés

Feledi János

janos.feledinemesgimi.hu

kortárs-modern tánc, előadóművészet

Gera Anita

anita.geranemesgimi.hu

Színpadi mozgás gyakorlata, néptánc gyakorlat

Táncművész, koreográfus, táncpedagógus

Góbi Rita

rita.gobinemesgimi.hu

Klasszikus balett alapjai , balett elmélet gyakorlati prezentációval, színpadi mozgás gyakorlata, színpadi tánc és akrobatika

Táncpedagógus, a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett táncművész, koreográfus, Az Év táncosa

Hegedűs Réka Anna

reka.hegedusnemesgimi.hu

Angol nyelv, német nyelv, foglalkoztatás, WS Studio, angol színjátszó kör “Shakespeare-stúdió” – angol nyelvű színjáték

Angol, német, dráma szakos középiskolai tanár

Herold Eszter

eszter.heroldnemesgimi.hu

Színpadi mozgás gyakorlata

Hiesz Hajnalka

hajnalka.hiesznemesgimi.hu

Színpadi mozgás gyakorlat, színpadi tánc gyakorlat

Jakob Nóra

Drámajáték vezetés, animációs tréning gyakorlat, színészmesterség gyakorlat, drámapedagógia elmélete

Báb-és látványtervező, drámapedagógus

Józsa Tamás Péter

tamas.jozsanemesgimi.hu

Néptánc gyakorlat

Néptáncpedagógus

Keszte Bálint

balint.kesztenemesgimi.hu

Magyar, dráma- és színházismeretek

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Kis Hajni

hajni.kisnemesgimi.hu

színészmesterség, színjátszás elmélet

Kiss Judit Ágnes

judit.agnes.kissnemesgimi.hu

Magyar nyelv és irodalom, dráma szakos tanár, író, költő

Kovács Ágota

agota.kovacsnemesgimi.hu

A 10.B osztályfőnöke

Angol nyelv, színészmesterség gyakorlata, színházelmélet

Színháztudomány mesterszakos bölcsész, angoltanár, nyelv-és beszédfejlesztő tanár

Kovácsné Strasser Mária

maria.kovacsne.strassernemesgimi.hu

Testnevelés és sport, “Ép testben ép a lélek” sportkör

Testnevelés szakos középiskolai tanár

Krausz Alíz

aliz.krausznemesgimi.hu

Klasszikus balett

Kuruczné Virág Ildikó

ildiko.viragnemesgimi.hu

Könyvtáros tanári csoport, Könyvtárhasználat

Könyvtáros,

Hittanár-nevelőtanár – család- és gyermekvédő tanár

Mentálhigiénés segítő szakember
könyvtárosasszisztens, pedagógiai asszisztens

Nedeczky Pál

pal.nedeczkynemesgimi.hu

Műszaki vezető, munkahelyi egészség és biztonság

Munkavédelmi ismeretek színházi területen

Pádár Zsolt Szabolcs

zsolt.padarnemesgimi.hu

A 9.B osztályfőnöke

Történelem, francia nyelv, színészmesterség gyakorlata

Pallagi Ákos

akos.pallaginemesgimi.hu

A 15.SZ osztályfőnöke
Kreatív zene, zeneismeret, zenés mesterség alapjai

Ének-zene, karvezetés szakos középiskolai tanár, drámapedagógus, zenész

Pálosi István

istvan.palosinemesgimi.hu

Klasszikus balett alapjai és gyakorlata, balett elmélet gyakorlati prezentációval, kortárs-modern tánc gyakorlat

Táncművész, koreográfus, táncpedagógus, kutató, szakvizsga bizottsági tag, a Magyar Mozdulatművészeti Társulat és az Orkesztika Alapítvány vezetője, a Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett művész pedagógusa,  a Legjobb előadó díjasa, a Magyar Művészeti Akadémia Ösztöndíjasa 2018-2021, a Nemzeti Pedagógus Kar tagja, a Magyar Művészeti Akadémia nem köztestületi tagja, a Magyar Tánctudományi Társaság elnökségi tagja

Papp Márta

marta.pappnemesgimi.hu

Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlat, vers-és prózamondás gyakorlata

Egyetemi oktató, logopédus, beszédtanár, drámapedagógus

Somfai Barbara

barbara.somfainemesgimi.hu

A 11.B osztályfőnöke

Magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret, színészmesterség gyakorlata

Magyar nyelv és irodalom, média szakos középiskolai tanár, drámapedagógus

Tóth Miklós

miklos.tothnemesgimi.hu

A 13.SZ osztályfőnöke

Színházelmélet, színészmesterség gyakorlata, vers-és prózamondás gyakorlata

Rendező, egyetemi oktató, szakmai tanár, DLA

Törőcsik Tamás

tamas.torocsiknemesgimi.hu

A 10.A osztályfőnöke

Beszédtechnika

Színész, logopédus, beszédtechnika tanár

Varga Katalin

katalin.varganemesgimi.hu

Vers-és prózamondás gyakorlata

Egyetemi oktató, szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár

Vaskó Ilona

ilona.vaskonemesgimi.hu

A 12.A osztályfőnök helyettese

Matematika, digitális kultúra,

Matematika, informatika szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Vincze Angéla Katalin

Ének-és hangképzés egyéni gyakorlat, egyéni hangképzés

Bogdán-Sákovics Eszter

eszter.bogdan-sakovicsnemesgimi.hu

Jelenleg GYES-en

Bogyó Ágota

Jelenleg GYES-en

Boross-Scholtz Emília

Jelenleg GYES-en

Rogácsné Vitéz Borbála

Jelenleg GYED-en

Szilasi Melinda

Jelenleg GYED-en

Óraadó tanárok

Bán-Horváth Veronika

veronika.ban-horvathnemesgimi.hu

Improvizációs színházi színész, tréner, gyógy- és drámapedagógus
az Itt és Most Társulat szakmai vezetője
író, költő

Barna Lilla

lilla.barnanemesgimi.hu

színpadi mozgás, színészmesterség gyakorlata

Bori Viktor

viktor.borinemesgimi.hu

Színészmesterség gyakorlata

Drámapedagógus

Buday Melinda

melinda.budaynemesgimi.hu

Előadó művészeti gyakorlat

Táncos, koreográfus

Éles Aranka

aranka.elesnemesgimi.hu

mesterpedagógus

történelem-orosz-angol

szakos tanár

Fábián Péter

peter.fabiannemesgimi.hu

Szabadúszó rendező, író, színész
A Színház- és Filmművészeti Egyetemen szerzett doktori fokozatot.
A k2 Színház egyik művészeti vezetője

Fekete Balázs

balazs.feketenemesgimi.hu

színpadi mozgás gyakorlatok,

színészmesterség

Hojsza Henrietta

henrietta.hojszanemesgimi.hu

színpadi tánc és akrobatika

Imre Krisztián

krisztian.imrenemesgimi.hu

színészmesterség gyakorlata

Kenderes Csaba

csaba.kenderesnemesgimi.hu

szabadúszó színész
színészmesterség gyakorlata,
filmszínészet alapjai

Mogyorósi Krisztina

Színpadi tánc,társastánc tanár

társastánc – történelem szakos tanár

Pálya Pompónia

pomponia.palyanemesgimi.hu

színészmesterség gyakorlata

Radóci Lilla

lilla.radocinemesgimi.hu

Képességfejlesztés, kortárs- moderntánc gyakorlata

Fusion tánctechnika tanár

Rovó Virág

virag.rovonemesgimi.hu

Sinthavong Zsófia

zsofia.sinthavongnemesgimi.hu

klasszikus balett

Spengler Krisztina

krisztina.spenglernemesgimi.hu

Szeghő Borbála

borbala.szeghonemesgimi.hu

Kreatív zene, ének-és hangképzés tanár, drámapedagógus, karvezető

Szöllősi Krisztina

krisztina.szollosinemesgimi.hu

kortárs-modern táncművészet, koreográfia

Takács Katalin

katalin.takacsnemesgimi.hu

Színészi beszéd gyakorlata

Színművész

Tárnoki Márk

mark.tarnokinemesgimi.hu

Színjátszás gyakorlata

Színész, rendező

Ujvári Bence

bence.ujvarinemesgimi.hu

testnevelő tanár,
kézilabda edző
humánkineziológus hallgató a Testnevelési Egyetemen

Vilmányi Benett

benett.vilmanyinemesgimi.hu

színészmesterség gyakorlata

Iskolapszichológus

Úri Pálma

pszichologusnemesgimi.hu
Okleveles Iskolapszichológus és tanácsadó
Nild terapeuta

abh hjg tzu ghk