Kedves Szülök/ Kedves Tanulók!

 

Tájékoztatjuk Önöket a szeptember havi ebédbefizetés ideje augusztus 21-23 ( érvényes szeptember 1-től), pótbefizetés augusztus 26-27 (érvényes szeptember 9-től).

Az ebéd ára: 350 Ft /nap.

A kedvezményes ebéd ára: 175 Ft/nap.

 VÁLTOZÁS, hogy nem csak a kedvezményes étkezők részéről kell a szándéknyilatkozat és igénylőlap, hanem a teljes áron étkezőknek is ki kell tölteni a megfelelő adatlapot.

 A normatív kedvezmény igénybevételéhez minden esetben kérjük a mellékelt

Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezés igénybevételéhez 8. melléklet nyomtatványt kitölteni

(útmutató szerint pontosan) és csatolni hozzá a megfelelő igazolást:

három vagy többgyermekes családok kedvezményénél csak az igénylőlapot kell kitölteni és nyilatkozni (8. melléklet)

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló önkormányzati határozat másolata szükséges, és a 8.melléklet

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolás másolatát kérjük, és a 8. mellékletet

Átutalással történő ebédfizetés esetén nyilatkozatot kell kitölteni!

 Gazdasági iroda: 06-1-203-8934

Letölthető nyomtatványok:

8. sz melléklet a kedvezményes intézményi gyermekétkezés igénybevételéhez
20192020 Nyilatkozat átutalással fizető szülök részére
20192025 Szándéknyilatkozat és igénylőlap

Szeptemberi ebédbefizetés időpontja:

augusztus 21- augusztus 23, 9,00 órától 15,00 óráig

az ebéd ára 100% 21 napra 7 360 Ft átutalás esetén 7 361 Ft

50 % 21 napra 3 680 Ft, átutalás esetén 3 680 Ft

Információ átutalás esetén:

Név: ÉSZGSZ

Bankszámlaszám:11784009-15793803-10010000

Megjegyzésbe kérjük feltüntetni az iskola kódját NNÁSZI, a tanuló nevét, osztályát!

Júliusi-augusztusi programjaink

Júl. 1-jén a frissen megszavazott tulajdonosi hozzájárulás birtokában, az iskolaalapítvány finanszírozásával megkezdjük a padlástér beépítését;

Júl. 1-6. Pót-szakmai gyakorlat, iskolai drámatábor Pilisszántón;

Júl. 29. – aug. 3. 10.B gyakorlatos színész szakmai gyakorlat Pilisszántón;

Aug. 9-én Dér András egy kisjátékfilm jelenetét forgatja iskolánkban;

Aug. 12-17. 11.B gyakorlatos színész szakmai gyakorlat Pilisszántón

2019. szeptember 2. „Becsengetés” projektnap

08.00-08.45: első osztályfőnöki óra

09.00-09.50: Évnyitó ünnepség, a gólyák bemutatkozása

10.00-12.00: Tanévtervező megbeszélések osztálykeretekben

12.00-13.00: Ebéd

13.00-16.00: Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet

A nyári ügyelet időpontjai

Júl. 10. szerda 9.00-13.00

Júl. 24. szerda 9.00-13.00

Aug. 7. szerda 9.00-13.00

Aug 21. szerda 9.00-13.00

OKJ-s képzés jelentkezés!

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 13. évfolyamos OKJ-s Táncos II. szak szakképző évfolyamára felvételt hirdet táncos vagy táncos II. (színházi táncos szakirány) szakon érettségizett szakgimnáziumi tanulóknak. . . .

A térítésmentes tankönyvekről:

A jelenlegi szabályozás alapján a 9. évfolyamon minden diák térítésmentesen juthat hozzá a tankönyvekhez, a 10-12. évfolyamon továbbra is igényelni kell az ingyen tankönyvellátást – és igazolásokra van szükség. . .

Tájékoztatás a tankönyvtámogatás rendjéről, a tankönyvellátás rendjéről

A tankönyveket az iskola megrendeli, a KELLO-tól augusztusban kapja, a diákok pedig szeptember első napjaiban, az iskolában. A befizetések határideje: 2018. szeptember 15.

A befizetési csekket a tankönyvek átvételekor osztjuk ki.

A jelenlegi szabályozás alapján a 9. évfolyamon minden diák térítésmentesen juthat hozzá a tankönyvekhez, a 10-12. évfolyamon továbbra is igényelni kell a térítésmentes tankönyvellátást, és igazolásra van szükség. . . .

1%

„Ab esse ad posse” – a létezőből a lehetségesbe – a jövő iskolájáért Alapítvány

Kedves Szülők!

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák az iskolában folyó szakmai tevékenységet.

Adószámunk: 18009011-1-41

Köszönettel: Keresztúri József

Tájékoztató a fakultációválasztásról.

Iskolánk heti 2 tanórás kötelezően választható fakultációs foglalkozások keretében
segíti az emelt szintű érettségire felkészülést a 11. és 12. évfolyamon. Az egyetemi
felvételhez a középfokú nyelvvizsga mellett egy tantárgyból emelt szintű érettségire van
szükség, . . .

Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium igazgatói pályázat