Aktuális információkért látogasson el Facebook oldalunkra is!

 

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium digitális munkarendje 2020.11.11

 

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium belső szabályzata a járványügyi készenlét idejére

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési terv alapján

 

 

Kedves Felvételiző Nyolcadikosok! Tisztelt Szülők!

A jelenlegi járványügyi helyzet sajnos nem teszi lehetővé, hogy a korábbi évek gyakorlatához hasonló felvételi előkészítő keretében segítsük az iskolánk drámatagozata iránt érdeklődő gyerekek felkészülését a pályaalkalmassági vizsgára. Annak érdekében azonban, hogy az idei tanév nyolcadikosai is megismerkedhessenek a majdani felvételi követelményeivel, ingyenes ONLINE FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐT szervezünk.

Az ONLINE FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐRE való jelentkezés menete a következő:

  1. Az érdeklődőknek regisztrálniuk kell az iskola honlapján elérhető jelentkezési lapon, azaz itt: Jelentkezés Online Felvételi Előkészítőre
  2. A megadott email-címre a jelentkezők megkapják az online felvételi előkészítő működésével és tartalmával kapcsolatos információkat.

 

Kedves Felvételiző Nyolcadikosok! Tisztelt Szülők!

A jelenlegi járványügyi helyzet sajnos nem teszi lehetővé, hogy a korábbi évek gyakorlatához hasonló Nyílt Nap keretében lássuk vendégül az iskolánk iránt érdeklődő diákokat, szülőket. Annak érdekében azonban, hogy az idei tanév nyolcadikosai számára is megkönnyítsük az iskolaválasztás döntését ONLINE NYÍLT NAPOKAT szervezünk.
Az idei, ONLINE NYÍLT NAPOKRA való jelentkezés menete a következő:
1. Az érdeklődőknek regisztrálniuk kell az iskola honlapján elérhető jelentkezési lapon, azaz itt:

2. A megadott email-címre a jelentkezők megkapják a bejelentkezéshez és az online-tartalmak
eléréséhez szükséges információkat.
A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2020. NOVEMBER 13.

Továbbá itt tekinthetik meg a 8. osztályosoknak szóló felvételi tájékoztatónkat:

Felvételi tájékoztató

Étkezéssel kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők és Pedagógusok!

 

Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel 2020. november 11-től az étkezések lemondásra kerülnek. (14 nap )

A befizetett térítési díjak jóváírásra kerülnek a következő étkezési hónapban, amit jelen pillanatban nem tudunk megmondani mikor lesz.

A november hónapra  meghirdetett készpénzes befizetési időpontok értelemszerűen semmisnek tekintendők. Az utalással fizetők se utaljanak. Erről a későbbiekben lesz újra tájékoztatás.

Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel az intézményi honlapot.

 

Megértésüket megköszönve, üdvözlettel:

 

Klugné Szabó Adrienne

 

Az étkezéssel kapcsolatos ügyeket Klugné Szabó Adrienne intézi.

Elérhetőség:20/287-1444 vagy ebed.nemes@gmail.com

Utalás az ÉSZGSZ részére OTP 11784009-15793803-10010000 alszámla

Az átutalással fizetők az ebédjegyeket a konyhán vehetik át.

Az étkezéssel kapcsolatos ügyeket Klugné Szabó Adrienne intézi.

Elérhetőség:20/287-1444 vagy ebed.nemes@gmail.com

 

LEMONDÁS

ebed.nemes@gmail.com

Lemondás reggel 9 óráig a következő nap utána már csak a rákövetkező nap

 

 

 Az étkezés csak a pontosan kitöltött és leadott nyomtatványok beérkezése után vehető igénybe.  Mindenkinek ki kell tölteni ( régi és új tanulóknak is ). A nyomtatványok a honlapon megtalálhatók. Elküldhetők mailen az ebed.nemes@gmail.com  címre vagy leadhatók az iskola portáján vagy behozhatók a kiírt befizetési  napokon.

 

 

Étkezéssel kapcsolatos nyomtatványok

Minden étkezőnek kötelező új igénylőlapot, nyilatkozatot kitölteni!

Ebédet befizetni, utalni csak postán, e-mailben, személyesen elküldött, leadott igénylőlap, nyilatkozat után lehet!

Támogatást nem igénylőknek csak igénylőlapot kell kitölteni

Normatív kedvezmény igénybevételéhez:

  • három vagy többgyerekes családok kedvezményénél igénylőlapot kel kitölteni, 8.sz. melléklettel nyilatkozni
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló esetén igénylőlap, 8.sz melléklet, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló önkormányzati határozat másolata szükséges
  • tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermek esetén igénylőlap, 8.sz melléklet, szakorvosi igazolás másolatát kérjük

Átutalással történő ebédbefizetés esetén nyilatkozatot kell kitölteni!

Adatlap diétás étkezés igényléséhez

 

Igazolás az átmenteti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek , utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához

 

Információk utalással történő befizetések esetén:

Intézmény neve: Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet

Bankszámlaszám: 11784009-15793803-10010000

Megjegyzésben kérjük feltüntetni az iskola kódját: NNÁSZI, valamint a tanuló nevét, osztályát!

Ebédbefizetéssel kapcsolatos elérhetőségek:

Klúgné Adrienne, ügyintéző

Telefonszám: 06-20-2871444

E-mail: ebed.nemes@gmail.com

További információk: www.eszgsz.hu

KÖSZÖNET

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium nem is olyan régen még Dr. Hetényi Géza Egészségügyi Szakközépiskola volt. Épületünkben számtalan olyan diák végzett, akik azóta ápolói, asszisztensi, orvosi munkakörben dolgoznak, akik az egészségügyben találták meg a hivatásukat. Iskolánk valamennyi munkatársának nevében szeretnénk köszönetet mondani az egészségügyben dolgozó összes szakembernek, akik a vírusjárvány idején emberfeletti szakmai, lelki, fizikális és pszichés erővel azon fáradoznak, hogy ezt a járványt legyőzzük, hogy minél kevesebben betegedjenek meg, hogy a világ újra nyugalmasan élhető legyen. Külön köszönet az egykori „hetényis” diákoknak, kimondhatatlan büszkeséggel gondolunk hétköznapi hőseinkre!

Mi csupán sok erőt tudunk kívánni a további munkához, bízva abban, hogy nem is olyan sokára öleléssel, kézfogással, személyes találkozások adta emberi szóval is köszönetet tudunk majd mondani!

Iskolánk intézményvezetői:

Pintér Zsuzsa (1994-2009)

Keresztúri József (2009-2019)

Szurmik Zoltán (2019-)

Tisztelt Szülők!

 

  1. március 16-án intézményünk is átállt a digitális oktatásra. Az első héten azon dolgoztunk, hogy ez az átállás kevés zökkenővel járjon, bár az új kihívások próbatétel elé állítják a diákokat, a pedagógusokat, a szülőket egyaránt. Intézményünk digitális oktatásának megfogalmazott alapelvei a következők:

– diákközpontúság

– mértéktartás

– egyszerűség

– egységesség

Az előkészületek után, a második héttől kezdve iskolánk egy közös digitális platformon, a G-suit for education nevű rendszeren keresztül dolgozik. Ez egy gmail alapú digitális iskola, melyen keresztül folyik a kommunikáció és az oktatás. Minden tanár és diák megkapta a maga nemesgimi.hu-s e-mail címét, amelyen keresztül tud a rendszerbe regisztrálni. Ezen az e-mail címen belül tudja a hivatalos levelezéseket folytatni a diák, a tanár egyaránt. Emellett a google tanterem alkalmazáson keresztül veszik fel a kollégák a diákokat a különböző osztályokba, tanórai kurzusokba, s ezen a rendszeren keresztül adják ki a diákoknak a feladatokat meghatározott határidőkkel. Az első hét tesztelése alapján a rendszer jól működik, de közel sem tudja maradéktalanul visszaadni a személyes tanórákat. Ezt kollégáim tudják, és igyekeznek alkalmazkodni az új helyzethez. Kérem Önöket, amennyiben módjukban áll, kísérjék figyelemmel új rendszerünket gyermekeik digitális felületein keresztül.

Kedves Szülők! A KRÉTA rendszer kötelező jelleggel továbbra is működik. Kollégáim a tanórákat adminisztrálják, s a „Házi feladat” rovatban kiírják az aktuális teendőket. Ezt Önök is tudják követni. Emellett az KRÉTA rendszer e-ügyintézés funkciója továbbra is alkalmas a kapcsolattartásra. Bármilyen kéréssel keressenek engem vagy a kollégáimat, állunk szíves rendelkezésükre.

Köszönjük együttműködésüket!

Budapest, 2020. március 23.

Bízva a régi rendszer mielőbbi működésében, a személyes találkozások reményében:

 

Szurmik Zoltán

intézményvezető

1%

„Ab esse ad posse” – a létezőből a lehetségesbe – a jövő iskolájáért Alapítvány

Kedves Szülők!

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák az iskolában folyó szakmai tevékenységet.

Adószámunk: 18009011-1-41

Köszönettel: Szurmik Zoltán

OKJ-s képzés jelentkezés!

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 13. évfolyamos OKJ-s Táncos II. szak szakképző évfolyamára felvételt hirdet táncos vagy táncos II. (színházi táncos szakirány) szakon érettségizett szakgimnáziumi tanulóknak. . . .

Titkársági fogadóidő:

Hétfő-Csütörtök: 7:30-16:00,
Péntek: 7:30-13:30

Az iskola által kiértékelt központi felvételi írásbeli vizsga megtekintési ideje:

2020. január 23. csütörtök 8.00-16.00 óráig a Könyvtárban

További információk…

Tájékoztató a fakultációválasztásról.

Iskolánk heti 2 tanórás kötelezően választható fakultációs foglalkozások keretében
segíti az emelt szintű érettségire felkészülést a 11. és 12. évfolyamon. Az egyetemi
felvételhez a középfokú nyelvvizsga mellett egy tantárgyból emelt szintű érettségire van
szükség, . . .

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium Tanári kara
2019-2020 tanév