Aktuális információkért látogasson el Facebook oldalunkra is!

 

Kedves Szülők! Kedves Tanulók!

Az étkezés csak a pontosan kitöltött és leadott nyomtatványok beérkezése után vehető igénybe.  Mindenkinek ki kell tölteni ( régi és új tanulóknak is ). A nyomtatványok a honlapon megtalálhatók. Elküldhetők mailen az ebed.nemes@gmail.com  címre vagy leadhatók az iskola portáján vagy behozhatók a kiírt befizetési  napokon. Azok a szülők akik leadták a nyomtatványokat utalással is teljesíthetik a befizetést melynek beérkezési határideje 2020 augusztus 19-e. Az utaláshoz szükséges információk is megtalálhatók a honlapon a befizetésnél.

Azok a tanulók akik előző tanévben március hónapra be voltak fizetve 12 nap jóváírást kapnak. Nekik most csak 10 napot kell fizetniük.  ( teljes ár 3505 Ft, 50% 1753 Ft )

Az étkezés lemondása csak írásban történhet az ebed.nemes@gmail.com címen.

Lemondani reggel 9 óráig a másnapi étkezést lehet 9 óra után már csak a rá következő napot.

Üdvözlettel:

Klugné Szabó Adrienne

20/287-1444

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szeptember havi ebédbefizetés ideje:

2020. augusztus 13-án 10,00 órától 18,00 óráig
2020. augusztus 19-én 9,00 órától 14,00 óráig

Az ebéd ára 22 napra: 100% 7711 Ft

                                           50%  3855 Ft 

Az ebéd ára: 350,52 Ft/nap

Kedvezményes ebéd ára: 175,26 Ft/nap

 

Minden étkezőnek kötelező új igénylőlapot, nyilatkozatot kitölteni!

Ebédet befizetni, utalni csak postán, e-mailben, személyesen elküldött, leadott igénylőlap, nyilatkozat után lehet!

Támogatást nem igénylőknek csak igénylőlapot kell kitölteni

Normatív kedvezmény igénybevételéhez:

  • három vagy többgyerekes családok kedvezményénél igénylőlapot kel kitölteni, 8.sz. melléklettel nyilatkozni
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló esetén igénylőlap, 8.sz melléklet, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló önkormányzati határozat másolata szükséges
  • tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermek esetén igénylőlap, 8.sz melléklet, szakorvosi igazolás másolatát kérjük

Átutalással történő ebédbefizetés esetén nyilatkozatot kell kitölteni!

Adatlap diétás étkezés igényléséhez

 

Igazolás az átmenteti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek , utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához

 

Információk utalással történő befizetések esetén:

Intézmény neve: Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet

Bankszámlaszám: 11784009-15793803-10010000

Megjegyzésben kérjük feltüntetni az iskola kódját: NNÁSZI, valamint a tanuló nevét, osztályát!

Ebédbefizetéssel kapcsolatos elérhetőségek:

Klúgné Adrienne, ügyintéző

Telefonszám: 06-20-2871444

E-mail: ebed.nemes@gmail.com

További információk: www.eszgsz.hu

Tisztelt Szülők! Kedves Tanítványaink!

A nyári szünet ideje alatt a titkárság – ügyintézés céljából -a következő időpontokban 9-13 óra között lesz elérhető.

Időpont             A vezető ügyeletes neve

2020.06.24      Juhász Magdolna
2020.07.08     Juhász Magdolna
2020.07.22      Zuti Krisztián
2020.08.05     Szurmik Zoltán
2020.08.19      Vidáné Szent-Ivány Kinga

A javítóvizsga időpontja: 2020. augusztus 26. 8.óra

Kellemes vakációt, jó pihenést kívánunk!

Kedves legújabb diákjaink! Tisztelt Szülők!

 

A járványhelyzetet folyamatosan figyeljük, és a legújabb hírek alapján úgy döntöttünk, hogy minden egészségügyi óvintézkedést betartva megszervezzük a személyes beiratkozást, melynek időpontja:

 

2020. június 23. kedd 8.00-16.00 között.

 

További információk itt.

KÖSZÖNET

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium nem is olyan régen még Dr. Hetényi Géza Egészségügyi Szakközépiskola volt. Épületünkben számtalan olyan diák végzett, akik azóta ápolói, asszisztensi, orvosi munkakörben dolgoznak, akik az egészségügyben találták meg a hivatásukat. Iskolánk valamennyi munkatársának nevében szeretnénk köszönetet mondani az egészségügyben dolgozó összes szakembernek, akik a vírusjárvány idején emberfeletti szakmai, lelki, fizikális és pszichés erővel azon fáradoznak, hogy ezt a járványt legyőzzük, hogy minél kevesebben betegedjenek meg, hogy a világ újra nyugalmasan élhető legyen. Külön köszönet az egykori „hetényis” diákoknak, kimondhatatlan büszkeséggel gondolunk hétköznapi hőseinkre!

Mi csupán sok erőt tudunk kívánni a további munkához, bízva abban, hogy nem is olyan sokára öleléssel, kézfogással, személyes találkozások adta emberi szóval is köszönetet tudunk majd mondani!

Iskolánk intézményvezetői:

Pintér Zsuzsa (1994-2009)

Keresztúri József (2009-2019)

Szurmik Zoltán (2019-)

Tisztelt Szülők!

 

  1. március 16-án intézményünk is átállt a digitális oktatásra. Az első héten azon dolgoztunk, hogy ez az átállás kevés zökkenővel járjon, bár az új kihívások próbatétel elé állítják a diákokat, a pedagógusokat, a szülőket egyaránt. Intézményünk digitális oktatásának megfogalmazott alapelvei a következők:

– diákközpontúság

– mértéktartás

– egyszerűség

– egységesség

Az előkészületek után, a második héttől kezdve iskolánk egy közös digitális platformon, a G-suit for education nevű rendszeren keresztül dolgozik. Ez egy gmail alapú digitális iskola, melyen keresztül folyik a kommunikáció és az oktatás. Minden tanár és diák megkapta a maga nemesgimi.hu-s e-mail címét, amelyen keresztül tud a rendszerbe regisztrálni. Ezen az e-mail címen belül tudja a hivatalos levelezéseket folytatni a diák, a tanár egyaránt. Emellett a google tanterem alkalmazáson keresztül veszik fel a kollégák a diákokat a különböző osztályokba, tanórai kurzusokba, s ezen a rendszeren keresztül adják ki a diákoknak a feladatokat meghatározott határidőkkel. Az első hét tesztelése alapján a rendszer jól működik, de közel sem tudja maradéktalanul visszaadni a személyes tanórákat. Ezt kollégáim tudják, és igyekeznek alkalmazkodni az új helyzethez. Kérem Önöket, amennyiben módjukban áll, kísérjék figyelemmel új rendszerünket gyermekeik digitális felületein keresztül.

Kedves Szülők! A KRÉTA rendszer kötelező jelleggel továbbra is működik. Kollégáim a tanórákat adminisztrálják, s a „Házi feladat” rovatban kiírják az aktuális teendőket. Ezt Önök is tudják követni. Emellett az KRÉTA rendszer e-ügyintézés funkciója továbbra is alkalmas a kapcsolattartásra. Bármilyen kéréssel keressenek engem vagy a kollégáimat, állunk szíves rendelkezésükre.

Köszönjük együttműködésüket!

Budapest, 2020. március 23.

Bízva a régi rendszer mielőbbi működésében, a személyes találkozások reményében:

 

Szurmik Zoltán

intézményvezető

1%

„Ab esse ad posse” – a létezőből a lehetségesbe – a jövő iskolájáért Alapítvány

Kedves Szülők!

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák az iskolában folyó szakmai tevékenységet.

Adószámunk: 18009011-1-41

Köszönettel: Szurmik Zoltán

OKJ-s képzés jelentkezés!

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 13. évfolyamos OKJ-s Táncos II. szak szakképző évfolyamára felvételt hirdet táncos vagy táncos II. (színházi táncos szakirány) szakon érettségizett szakgimnáziumi tanulóknak. . . .

Titkársági fogadóidő:

Hétfő-Csütörtök: 7:30-16:00,
Péntek: 7:30-13:30

Az iskola által kiértékelt központi felvételi írásbeli vizsga megtekintési ideje:

2020. január 23. csütörtök 8.00-16.00 óráig a Könyvtárban

További információk…

Tájékoztató a fakultációválasztásról.

Iskolánk heti 2 tanórás kötelezően választható fakultációs foglalkozások keretében
segíti az emelt szintű érettségire felkészülést a 11. és 12. évfolyamon. Az egyetemi
felvételhez a középfokú nyelvvizsga mellett egy tantárgyból emelt szintű érettségire van
szükség, . . .

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium Tanári kara
2019-2020 tanév