Pedagógiai program

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium pedagógiai programja

1 . számú melléklet: Belső vizsgaszabályzat

2. számú melléklet: Közösségi szolgálat szabályzata

3. számú melléklet: Egészségnevelés és egészségfejlesztési program

4. számú melléklet: Környezetnevelési program

Házirend

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium Házirendje

1. számú melléklet: A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium belső szabályzata a járványügyi készenlét idejére az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési terv alapján 2020.10.01

2. számú melléklet: A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium digitális munkarendje 2020.11.11

SZMSZ

Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

1. számú melléklet: Munkaköri leírások

2. számú melléklet: Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium Iskolai könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata

3. számú melléklet: Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium Belső Ellenőrzési Szabályzata

4. számú melléklet: Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium Panaszkezelési Szabályzata

5. számú melléklet: Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

6.

7. számú melléklet: Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium Adatkezelési Szabályzata

7.1 Kréta elektronikus napló adatkezelési tájékoztató

7.2 Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósult adatkezelésről

7.3 Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez

7.4 Az adatvédelmi előírások megsértése esetén követendő eljárásrend

8. számú melléklet: Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium Ügyviteli és Iratkezelési szabályzata

10. számú melléklet: Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium Integrált Kockázatkezelési Eljárásrendje

Egyéb dokumentumok

ÉRETTSÉGI ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ A TÉRÍTÉSMENTES TANKÖNYVELLÁTÁSRÓL

MUNKATERV 2023/2024

SZÜLŐI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT KILÉPÉSI KÉRVÉNYHEZ AZ EBÉDSZÜNET IDEJÉRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA

Letölthető dokumentumok

Az iskola épületéből való távozás rendje iskolaidőben

Szülői felelősségvállalási nyilatkozat kilépési kérvényhez ebédszünet idejére

Fakultáció választás 2020-2021 jelentkezési lap

Fakultáció megváltoztatása kérvény

Osztályozó vizsga jelentkezési lap

Közösségi szolgálati szerződés

Vizsgázói észrevétel a középszintű írásbeli vizsgadolgozat javításával kapcsolatban

Kérelem mentességek, kedvezmények figyelembevételéhez