Kedves Szülök/ Kedves Tanulók!

Októberi ebédbefizetés időpontja:

szeptember 18- szeptember 20, 9,00 órától 15,00 óráig

az ebéd ára 100% 18 napra 6 310 Ft átutalás esetén 6 309 Ft

50 % 18 napra 3 155 Ftátutalás esetén 3 154 Ft

Információ átutalás esetén:

Név: ÉSZGSZ

Bankszámlaszám:11784009-15793803-10010000

Megjegyzésbe kérjük feltüntetni az iskola kódját NNÁSZI, a tanuló nevét, osztályát!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ebéd ára:

100%: 350,52 Ft/nap.

50%:  175,26 Ft/nap.

 VÁLTOZÁS, hogy nem csak a kedvezményes étkezők részéről kell az igénylőlap, hanem a teljes áron étkezőknek is ki kell tölteni a megfelelő adatlapot.

 A normatív kedvezmény igénybevételéhez minden esetben kérjük a mellékelt

Igénylőlap normatív alapú étkezési térítési díjkedvezményhez nyomtatványt kitölteni

( útmutató szerint pontosan) és csatolni hozzá a megfelelő igazolást:

három vagy többgyermekes családok kedvezményénél csak az igénylőlapot kell kitölteni és nyilatkozni

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló önkormányzati határozat másolata szükséges

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolás másolatát kérjük

Gazdasági iroda: 06-1-203-8934

 Letölthető nyomtatványok:

8. sz melléklet a kedvezményes intézményi gyermekétkezés igénybevételéhez
20192020 Nyilatkozat átutalással fizető szülök részére
20192025 Szándéknyilatkozat és igénylőlap

Gazdasági iroda telefon: 06-1-203-8934

Szeptemberi programjaink

szeptember 16.
08.00 Emlékezés Nemes Nagy Ágnesre a Farkasréti temetőben 9. A.

szeptember 19.
08.00 Emlékezés Nemes Nagy Ágnesre a Farkasréti temetőben 9. B.
Kerületi túranap

szept.19-27
“Action Reaction” projekt Zakopanéban, résztvevő: 2 fő OKJ színész

szeptember 20.
OKTV jelentkezési hat.idő
17.00 Forgács Péter: Macskajáték vizsgarendezés

Felvételi előkészítő

Iskolánkban felvételi előkészítő indul 8. osztályos tanulóknak magyar, matematika, dráma és tánc tantárgyakból.

Díja:

egy tantárgy esetén: 15 000 Ft/ tantárgy

Több tantárgy esetén 12 000 Ft/tantárgy

Jelentkezés és befizetés 2019. szeptember 20-ig személyesen a titkárságon, ügyfélfogadási időben (H-CS: 7:30-16:00, P: 7:30-13:30). . .

OKJ-s képzés jelentkezés!

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 13. évfolyamos OKJ-s Táncos II. szak szakképző évfolyamára felvételt hirdet táncos vagy táncos II. (színházi táncos szakirány) szakon érettségizett szakgimnáziumi tanulóknak. . . .

Titkársági fogadóidő:

Hétfő-Csütörtök: 7:30-16:00,
Péntek: 7:30-13:30

A térítésmentes tankönyvekről:

A jelenlegi szabályozás alapján a 9. évfolyamon minden diák térítésmentesen juthat hozzá a tankönyvekhez, a 10-12. évfolyamon továbbra is igényelni kell az ingyen tankönyvellátást – és igazolásokra van szükség. . .

Tájékoztatás a tankönyvtámogatás rendjéről, a tankönyvellátás rendjéről

A tankönyveket az iskola megrendeli, a KELLO-tól augusztusban kapja, a diákok pedig szeptember első napjaiban, az iskolában. A befizetések határideje: 2018. szeptember 15.

A befizetési csekket a tankönyvek átvételekor osztjuk ki.

A jelenlegi szabályozás alapján a 9. évfolyamon minden diák térítésmentesen juthat hozzá a tankönyvekhez, a 10-12. évfolyamon továbbra is igényelni kell a térítésmentes tankönyvellátást, és igazolásra van szükség. . . .

1%

„Ab esse ad posse” – a létezőből a lehetségesbe – a jövő iskolájáért Alapítvány

Kedves Szülők!

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák az iskolában folyó szakmai tevékenységet.

Adószámunk: 18009011-1-41

Köszönettel: Keresztúri József

Tájékoztató a fakultációválasztásról.

Iskolánk heti 2 tanórás kötelezően választható fakultációs foglalkozások keretében
segíti az emelt szintű érettségire felkészülést a 11. és 12. évfolyamon. Az egyetemi
felvételhez a középfokú nyelvvizsga mellett egy tantárgyból emelt szintű érettségire van
szükség, . . .

Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium igazgatói pályázat