Aktuális információkért látogasson el a Nemesgimi Facebook oldalára is!

 

Aktuális információkért látogasson el a Színész szakképzés Facebook oldalára is!

 

Szakmai alkalmassági vizsga időpontjai

 

Tisztelt Szülők! Kedves felvételiző nyolcadikos Diákok!

 

Iskolánk szakmai alkalmassági vizsgáinak időpontjai a következők:

Drámatagozat:

2023. március 6., 7., 8., 10.

Tánctagozat:

2023. március 6., 7.

 

Szakmai alkalmassági vizsgára időpontot foglalni az alábbi űrlapokon lehet:

 

DRÁMATAGOZAT űrlapja

 

TÁNCTAGOZAT űrlapja

 

Jelentkezési határidő: 2023. február 17.

Néhány információ a központi írásbeli felvételi vizsgával kapcsolatban

 

 

A kiértékelt feladatlapok megtekintése, az eredmények közzététele

Ide kattintva olvasható iskolánk tájékoztatója a felvételi vizsga behívóhoz

 

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumban írt, kijavított írásbeli dolgozatokat kizárólag

2023. január 25-én (szerdán) 8.00-16.00 óráig lehet megtekinteni a könyvtárban.

Egyszerre 5 ember tartózkodhat benn, így előfordulhat, hogy várakozni kell. Megtekintéskor a vizsgázó a feladatlapokról kézzel vagy elektronikus módon másolatot készíthet. A megtekintés történhet úgy, hogy a vizsgázó a vizsgadolgozatokat laponként lefényképezi, majd ezt követően elhagyja a megtekintés helyszínét. A vizsgázó és szülője kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén írásban észrevételt tehet a vizsgát szervező intézményben a megtekintést követő első munkanapon (2023. január 26-án, csütörtökön) 16 óráig, amennyiben az elektronikus űrlap kitöltést választotta, a programfelületen keresztül továbbíthatja közvetlenül a vizsgaszervező intézményhez. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételt, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező középfokú iskolában, a Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. Az észrevételt az elektronikus űrlapkitöltő program használatával továbbítók számára a programfelület a fellebbezés továbbítására is igénybe vehető.

Az írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot 2023. január 25-én 8 órától adjuk át a tanulóknak vagy szüleiknek.

Felvételi előkészítő a Nemesben

VÁLTOZÁS a felvételi előkészítő menetrendjében!

 

Ezúton tájékoztatjuk a felvételi előkészítőnkön részt vevő diákokat a felvételi előkészítő rendjében bekövetkező változásról:

 

December 3. szombat (változatlan) Pipa, Wingdings betűtípus, 252-es karakterkód
9.00 – matematika
11.00 – magyar
13.00 – tánc
13.00 – dráma

 

December 10. szombat Pipa, Wingdings betűtípus, 252-es karakterkód
9.00 – magyar
11.00 – magyar
13.00 – tánc
13.00 – dráma

 

December 17. szombat Pipa, Wingdings betűtípus, 252-es karakterkód
9.00 – matematika
11.00 – matematika
13.00 – tánc
13.00 – dráma

 

 

A január 7-i előkészítő a téli szünet meghosszabbítása miatt elmarad.

Az elmaradt órák a következő időpontban kerülnek megtartásra:

 

Január 13. PÉNTEK Pipa, Wingdings betűtípus, 252-es karakterkód
14.00  – matematika
16.00 – magyar

 

Január 27. PÉNTEK
16.00 – tánc
16.00 – dráma

 

Január 14. szombat Pipa, Wingdings betűtípus, 252-es karakterkód
9.00 – matematika
11.00 – magyar
13.00 – tánc
13.00 – dráma

 

 

Részletesebb információkért keressék Zuti Krisztián szakmai intézményvezető-helyettest az alábbi telefonszámon: +3670 7708861.

Előkészítőnket az aktuális járványügyi előírásoknak megfelelően tartjuk meg.

1_22

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium Tanári kara
2021-2022 tanév

1%

Nemes Képességfejlesztő Alapítvány

Kedves Szülők!

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák az iskolában folyó szakmai tevékenységet.

Adószámunk: 18247507-1-13

Köszönettel: Szurmik Zoltán

Szakképzésre való jelentkezés!

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 13. évfolyamos Táncos II. szak szakképző évfolyamára felvételt hirdet táncos vagy táncos II. (színházi táncos szakirány) szakon érettségizett szakgimnáziumi tanulóknak. . . .

Tájékoztató a fakultációválasztásról.

Iskolánk heti 2 tanórás kötelezően választható fakultációs foglalkozások keretében
segíti az emelt szintű érettségire felkészülést a 11. és 12. évfolyamon. Az egyetemi
felvételhez a középfokú nyelvvizsga mellett egy tantárgyból emelt szintű érettségire van
szükség, . . .

Tisztelt Szülők!

 

2020. március 16-án intézményünk is átállt a digitális oktatásra. Az első héten azon dolgoztunk, hogy ez az átállás kevés zökkenővel járjon, bár az új kihívások próbatétel elé állítják a diákokat, a pedagógusokat, a szülőket egyaránt. Intézményünk digitális oktatásának megfogalmazott alapelvei a következők:

– diákközpontúság

– mértéktartás

– egyszerűség

– egységesség

Az előkészületek után, a második héttől kezdve iskolánk egy közös digitális platformon, a G-suit for education nevű rendszeren keresztül dolgozik. Ez egy gmail alapú digitális iskola, melyen keresztül folyik a kommunikáció és az oktatás. Minden tanár és diák megkapta a maga nemesgimi.hu-s e-mail címét, amelyen keresztül tud a rendszerbe regisztrálni. Ezen az e-mail címen belül tudja a hivatalos levelezéseket folytatni a diák, a tanár egyaránt. Emellett a google tanterem alkalmazáson keresztül veszik fel a kollégák a diákokat a különböző osztályokba, tanórai kurzusokba, s ezen a rendszeren keresztül adják ki a diákoknak a feladatokat meghatározott határidőkkel. Az első hét tesztelése alapján a rendszer jól működik, de közel sem tudja maradéktalanul visszaadni a személyes tanórákat. Ezt kollégáim tudják, és igyekeznek alkalmazkodni az új helyzethez. Kérem Önöket, amennyiben módjukban áll, kísérjék figyelemmel új rendszerünket gyermekeik digitális felületein keresztül.

Kedves Szülők! A KRÉTA rendszer kötelező jelleggel továbbra is működik. Kollégáim a tanórákat adminisztrálják, s a „Házi feladat” rovatban kiírják az aktuális teendőket. Ezt Önök is tudják követni. Emellett az KRÉTA rendszer e-ügyintézés funkciója továbbra is alkalmas a kapcsolattartásra. Bármilyen kéréssel keressenek engem vagy a kollégáimat, állunk szíves rendelkezésükre.

Köszönjük együttműködésüket!

Budapest, 2020. március 23.

Bízva a régi rendszer mielőbbi működésében, a személyes találkozások reményében:

 

Szurmik Zoltán

intézményvezető

KÖSZÖNET

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium nem is olyan régen még Dr. Hetényi Géza Egészségügyi Szakközépiskola volt. Épületünkben számtalan olyan diák végzett, akik azóta ápolói, asszisztensi, orvosi munkakörben dolgoznak, akik az egészségügyben találták meg a hivatásukat. Iskolánk valamennyi munkatársának nevében szeretnénk köszönetet mondani az egészségügyben dolgozó összes szakembernek, akik a vírusjárvány idején emberfeletti szakmai, lelki, fizikális és pszichés erővel azon fáradoznak, hogy ezt a járványt legyőzzük, hogy minél kevesebben betegedjenek meg, hogy a világ újra nyugalmasan élhető legyen. Külön köszönet az egykori „hetényis” diákoknak, kimondhatatlan büszkeséggel gondolunk hétköznapi hőseinkre!

Mi csupán sok erőt tudunk kívánni a további munkához, bízva abban, hogy nem is olyan sokára öleléssel, kézfogással, személyes találkozások adta emberi szóval is köszönetet tudunk majd mondani!

Iskolánk intézményvezetői:

Pintér Zsuzsa (1994-2009)

Keresztúri József (2009-2019)

Szurmik Zoltán (2019-)