Aktuális információkért látogasson el a Nemesgimi Facebook oldalára is!

 

Aktuális információkért látogasson el a Színész szakképzés Facebook oldalára is!

 

NYÁRI ÜGYELET A NEMESBEN

 

2024. július 10. szerda 9.00-13.00

2024. július 24. szerda 9.00-13.00

2024. augusztus 7. szerda 9.00-13.00

2024. augusztus 21. szerda 9.00-13.00

Bizonyítványok, másodlatok és egyéb igazolások kiállítása tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők számára 2024. július 15 – 2024. augusztus 21. között szünetel.

 

Tankönyvosztás:

2024.08.27. kedd 8.00-16.00 óra – 9. évfolyam

2024.08.28. szerda 8.00-16.00 óra – 10. évfolyam

2024.08.29. csütörtök 8.00-16.00 óra – 11. évfolyam

2024.08.30. péntek 8.00-16.00 óra – 12. évfolyam

 

 

A tanévnyitó ünnepség időpontja: 2024. szeptember 2. hétfő 8.00

Megjelenés alkalomhoz illő öltözékben.

 

Javítóvizsga időpontja:

2024. augusztus 29. 10 óra

 

Osztályozó vizsgák:

A 11. és 12. évfolyam osztályozó vizsgái (angol nyelv, és testnevelés tárgyakból) 2024. szeptember 2-6. tartó időszakban kerülnek megszervezésre.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG a Nemeses diákok számára

A 2024/2025-ös “Trambulin” Ösztöndíjpályázat NEMESES nyertesei

 

 

Az Emberi Erőforrások Bizottsága a 71/2024.(IV.23.) EEB határozatával a „Trambulin” Ösztöndíjpályázat felhívásában foglalt feltételeket teljesítő 250 tanuló pályázatát érvényesnek és eredményesnek ítélte és részükre a 2024/2025-ös tanévben 10 hónapos időszakra havi 20.000 Ft/fő összegű ösztöndíjat ítélt meg. Iskolánk tanulói is sikeresen pályáztak.

 

 

A 2024/2025-ös “Trambulin” Ösztöndíjpályázat nyertesei a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumban:

Sinka Dóra 10.B osztályos tanuló (osztályfőnök: Pádár Zsolt)

Sárközi Panna Hanna 11.A osztályos tanuló (osztályfőnök: Törőcsik Tamás)

A pályázat pedagógus koordinátora: Lovrity Andrea

Az ünnepélyes Oklevélátadó ünnepség időpontja: 2024. június 4. 15 óra.

Az ünnepségen részt vesz: Sinka Dóra, Sárközi Panna Sára és Lovrity Andrea tanárnő (koordinátor pedagógus).

EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK  a Nemesben

 

Tisztelt Szülők, kedves Felvételiző diákok!

 

Az alábbi linkekre kattintva érhető el iskolánk EGYEZTETETT felvételi jegyzéke a 2024/2025-ös tanévre:

 

Egyeztetett felvételi jegyzék

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA a Nemesben a 2023/2024-es tanévben

 

Tisztelt Szülők!

 

Az értékelő lapok átvehetők iskolánk titkárságán előre egyeztetett időpontban.

 

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumban író diákok eredményeinek átlaga a 2023/2024-es tanévben:

 

Magyar nyelv: 32,18 pont

Matematika: 24,42 pont

 

Az országos átlag ide kattintva érhető el.

Nemes Alapítvány

 

Tisztelt Szülők!

Kérjük, adójuk 1%-ával támogassák alapítványunkat.

1_22

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium Tanári kara
2021-2022 tanév

1%

Nemes Képességfejlesztő Alapítvány

Kedves Szülők!

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák az iskolában folyó szakmai tevékenységet.

Adószámunk: 18247507-1-13

Köszönettel: Szurmik Zoltán

Szakképzésre való jelentkezés!

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 13. évfolyamos Táncos II. szak szakképző évfolyamára felvételt hirdet táncos vagy táncos II. (színházi táncos szakirány) szakon érettségizett szakgimnáziumi tanulóknak. . . .

Tájékoztató a fakultációválasztásról.

Iskolánk heti 2 tanórás kötelezően választható fakultációs foglalkozások keretében
segíti az emelt szintű érettségire felkészülést a 11. és 12. évfolyamon. Az egyetemi
felvételhez a középfokú nyelvvizsga mellett egy tantárgyból emelt szintű érettségire van
szükség, . . .

Tisztelt Szülők!

 

2020. március 16-án intézményünk is átállt a digitális oktatásra. Az első héten azon dolgoztunk, hogy ez az átállás kevés zökkenővel járjon, bár az új kihívások próbatétel elé állítják a diákokat, a pedagógusokat, a szülőket egyaránt. Intézményünk digitális oktatásának megfogalmazott alapelvei a következők:

– diákközpontúság

– mértéktartás

– egyszerűség

– egységesség

Az előkészületek után, a második héttől kezdve iskolánk egy közös digitális platformon, a G-suit for education nevű rendszeren keresztül dolgozik. Ez egy gmail alapú digitális iskola, melyen keresztül folyik a kommunikáció és az oktatás. Minden tanár és diák megkapta a maga nemesgimi.hu-s e-mail címét, amelyen keresztül tud a rendszerbe regisztrálni. Ezen az e-mail címen belül tudja a hivatalos levelezéseket folytatni a diák, a tanár egyaránt. Emellett a google tanterem alkalmazáson keresztül veszik fel a kollégák a diákokat a különböző osztályokba, tanórai kurzusokba, s ezen a rendszeren keresztül adják ki a diákoknak a feladatokat meghatározott határidőkkel. Az első hét tesztelése alapján a rendszer jól működik, de közel sem tudja maradéktalanul visszaadni a személyes tanórákat. Ezt kollégáim tudják, és igyekeznek alkalmazkodni az új helyzethez. Kérem Önöket, amennyiben módjukban áll, kísérjék figyelemmel új rendszerünket gyermekeik digitális felületein keresztül.

Kedves Szülők! A KRÉTA rendszer kötelező jelleggel továbbra is működik. Kollégáim a tanórákat adminisztrálják, s a „Házi feladat” rovatban kiírják az aktuális teendőket. Ezt Önök is tudják követni. Emellett az KRÉTA rendszer e-ügyintézés funkciója továbbra is alkalmas a kapcsolattartásra. Bármilyen kéréssel keressenek engem vagy a kollégáimat, állunk szíves rendelkezésükre.

Köszönjük együttműködésüket!

Budapest, 2020. március 23.

Bízva a régi rendszer mielőbbi működésében, a személyes találkozások reményében:

 

Szurmik Zoltán

intézményvezető

KÖSZÖNET

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium nem is olyan régen még Dr. Hetényi Géza Egészségügyi Szakközépiskola volt. Épületünkben számtalan olyan diák végzett, akik azóta ápolói, asszisztensi, orvosi munkakörben dolgoznak, akik az egészségügyben találták meg a hivatásukat. Iskolánk valamennyi munkatársának nevében szeretnénk köszönetet mondani az egészségügyben dolgozó összes szakembernek, akik a vírusjárvány idején emberfeletti szakmai, lelki, fizikális és pszichés erővel azon fáradoznak, hogy ezt a járványt legyőzzük, hogy minél kevesebben betegedjenek meg, hogy a világ újra nyugalmasan élhető legyen. Külön köszönet az egykori „hetényis” diákoknak, kimondhatatlan büszkeséggel gondolunk hétköznapi hőseinkre!

Mi csupán sok erőt tudunk kívánni a további munkához, bízva abban, hogy nem is olyan sokára öleléssel, kézfogással, személyes találkozások adta emberi szóval is köszönetet tudunk majd mondani!

Iskolánk intézményvezetői:

Pintér Zsuzsa (1994-2009)

Keresztúri József (2009-2019)

Szurmik Zoltán (2019-)