Aktuális információkért látogasson el a Nemesgimi Facebook oldalára is!

 

Aktuális információkért látogasson el a Színész szakképzés Facebook oldalára is!

 

Néhány információ a központi írásbeli felvételi vizsgával kapcsolatban

 

 Iskolánk szervez központi írásbeli vizsgát a 8. osztályos tanulók számára.

 

Jelentkezési határidő: 2022. december 2.

 

Amennyiben a tanuló a felvételi eljárás során speciális körülmények biztosítását kéri, az erre vonatkozó szülői kérelem és a szakértői vélemények benyújtásának határideje is ez!

Az írásbeli vizsga ideje országosan: 2023. január 21. szombat 10.00

Pótló írásbeli felvételi: 2023. január 31. 14.00 (Csak orvosi igazolás fogadható el!)

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal! Érkezés: 9.30.

A dolgozatok megtekinthetők 2023. január 26-án 8.00-tól 16.00 óráig.

A javítással kapcsolatos észrevétel 2023.január 27-én 8.00-tól 16.00 óráig írásban adható le intézményünkben.

 

A központi írásbeli vizsgáról bővebben ide kattintva olvashatnak.

Ügyfélkapus jelentkezésre ide kattintva van lehetőség.

Tárgyi felmentés esetén a történelem szóbeli tételsor ide kattintva elérhető.

Felvételi előkészítő a Nemesben

VÁLTOZÁS a felvételi előkészítő menetrendjében!

 

Ezúton tájékoztatjuk a felvételi előkészítőnkön részt vevő diákokat a felvételi előkészítő rendjében bekövetkező változásról:

 

December 3. szombat (változatlan)
9.00 – matematika
11.00 – magyar
13.00 – tánc
13.00 – dráma

 

December 10. szombat
9.00 – magyar
11.00 – magyar
13.00 – tánc
13.00 – dráma

 

December 17. szombat
9.00 – matematika
11.00 – matematika
13.00 – tánc
13.00 – dráma

 

 

A január 7-i előkészítő a téli szünet meghosszabbítása miatt elmarad.

Az elmaradt órák a következő időpontban kerülnek megtartásra:

 

Január 13. PÉNTEK
14.00  – matematika
16.00 – magyar

 

Január 27. PÉNTEK
16.00 – tánc
16.00 – dráma

 

Január 14. szombat
9.00 – matematika
11.00 – magyar
13.00 – tánc
13.00 – dráma

 

 

Részletesebb információkért keressék Zuti Krisztián szakmai intézményvezető-helyettest az alábbi telefonszámon: +3670 7708861.

Előkészítőnket az aktuális járványügyi előírásoknak megfelelően tartjuk meg.

1_22

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium Tanári kara
2021-2022 tanév

1%

Nemes Képességfejlesztő Alapítvány

Kedves Szülők!

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák az iskolában folyó szakmai tevékenységet.

Adószámunk: 18247507-1-13

Köszönettel: Szurmik Zoltán

Szakképzésre való jelentkezés!

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 13. évfolyamos Táncos II. szak szakképző évfolyamára felvételt hirdet táncos vagy táncos II. (színházi táncos szakirány) szakon érettségizett szakgimnáziumi tanulóknak. . . .

Tájékoztató a fakultációválasztásról.

Iskolánk heti 2 tanórás kötelezően választható fakultációs foglalkozások keretében
segíti az emelt szintű érettségire felkészülést a 11. és 12. évfolyamon. Az egyetemi
felvételhez a középfokú nyelvvizsga mellett egy tantárgyból emelt szintű érettségire van
szükség, . . .

Tisztelt Szülők!

 

2020. március 16-án intézményünk is átállt a digitális oktatásra. Az első héten azon dolgoztunk, hogy ez az átállás kevés zökkenővel járjon, bár az új kihívások próbatétel elé állítják a diákokat, a pedagógusokat, a szülőket egyaránt. Intézményünk digitális oktatásának megfogalmazott alapelvei a következők:

– diákközpontúság

– mértéktartás

– egyszerűség

– egységesség

Az előkészületek után, a második héttől kezdve iskolánk egy közös digitális platformon, a G-suit for education nevű rendszeren keresztül dolgozik. Ez egy gmail alapú digitális iskola, melyen keresztül folyik a kommunikáció és az oktatás. Minden tanár és diák megkapta a maga nemesgimi.hu-s e-mail címét, amelyen keresztül tud a rendszerbe regisztrálni. Ezen az e-mail címen belül tudja a hivatalos levelezéseket folytatni a diák, a tanár egyaránt. Emellett a google tanterem alkalmazáson keresztül veszik fel a kollégák a diákokat a különböző osztályokba, tanórai kurzusokba, s ezen a rendszeren keresztül adják ki a diákoknak a feladatokat meghatározott határidőkkel. Az első hét tesztelése alapján a rendszer jól működik, de közel sem tudja maradéktalanul visszaadni a személyes tanórákat. Ezt kollégáim tudják, és igyekeznek alkalmazkodni az új helyzethez. Kérem Önöket, amennyiben módjukban áll, kísérjék figyelemmel új rendszerünket gyermekeik digitális felületein keresztül.

Kedves Szülők! A KRÉTA rendszer kötelező jelleggel továbbra is működik. Kollégáim a tanórákat adminisztrálják, s a „Házi feladat” rovatban kiírják az aktuális teendőket. Ezt Önök is tudják követni. Emellett az KRÉTA rendszer e-ügyintézés funkciója továbbra is alkalmas a kapcsolattartásra. Bármilyen kéréssel keressenek engem vagy a kollégáimat, állunk szíves rendelkezésükre.

Köszönjük együttműködésüket!

Budapest, 2020. március 23.

Bízva a régi rendszer mielőbbi működésében, a személyes találkozások reményében:

 

Szurmik Zoltán

intézményvezető

KÖSZÖNET

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium nem is olyan régen még Dr. Hetényi Géza Egészségügyi Szakközépiskola volt. Épületünkben számtalan olyan diák végzett, akik azóta ápolói, asszisztensi, orvosi munkakörben dolgoznak, akik az egészségügyben találták meg a hivatásukat. Iskolánk valamennyi munkatársának nevében szeretnénk köszönetet mondani az egészségügyben dolgozó összes szakembernek, akik a vírusjárvány idején emberfeletti szakmai, lelki, fizikális és pszichés erővel azon fáradoznak, hogy ezt a járványt legyőzzük, hogy minél kevesebben betegedjenek meg, hogy a világ újra nyugalmasan élhető legyen. Külön köszönet az egykori „hetényis” diákoknak, kimondhatatlan büszkeséggel gondolunk hétköznapi hőseinkre!

Mi csupán sok erőt tudunk kívánni a további munkához, bízva abban, hogy nem is olyan sokára öleléssel, kézfogással, személyes találkozások adta emberi szóval is köszönetet tudunk majd mondani!

Iskolánk intézményvezetői:

Pintér Zsuzsa (1994-2009)

Keresztúri József (2009-2019)

Szurmik Zoltán (2019-)