„Az 1930-as évek elején épült műemlék jellegű falak között egy a tradíciókra szervesen épülő modern iskolatípust működtetünk, melynek egész létét áthatja a humánum. Értékzavaros rohanó világunkban segítjük tanítványainkat az értékes és az értéktelen, a jó és a rossz, a szép és a csúnya, az ízléses és az ízléstelen megkülönböztetésében. Egyszerre kívánjuk óvni és átadni az elődeink által átörökített általános érvényű konzervatív értékeket, és szeretnénk a közös alkotómunka során befogadni a modern világ kortárs értékeit.

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium sikeresen ötvözi a klasszikus humán gimnáziumi és a régi színvonalas művészeti szakképzést. A gimnáziumok által is kínált humán műveltség mellett olyan művészeti képzést folytatunk, amely felkészíti a tanulókat a művészeti felsőoktatás különböző szakjaira, az egyetemek és főiskolák humán szakjaira, illetve a művészeti OKJ-s szakképzésekre, miközben olyan különleges képességeket fejlesztünk, amelyeknek birtokában tanítványaink sikeresen valósíthatják meg művészi ambícióikat, illetve az átlagosnál nagyobb eséllyel helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon.

Az iskola tudatosan formált légkörével, jó hangulatával és az előadóművészeti tárgyakat kiegészítő speciális tantárgyak (ön- és társismeret, pszichológia) tanításával segítjük az önmegismerést, a harmonikusabb és gazdagabb személyiség kibontakozását, a szorongások, gátlások oldását. A fő profilt jelentő előadóművészetek szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyai mellett különös hangsúlyt kap az anyanyelvi kultúra elmélyítését is szolgáló magyar nyelv és irodalom, valamint a kortárs tájékozódást is segítő történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek. Önálló vagy fakultatív tárgyként és a szakmai tárgyak keretében a gimnáziumokhoz hasonlóan tanítunk ének-zenét, vizuális kultúrát és művészettörténetet, illetve mozgóképkultúrát és média ismeretet. Végzett tanulóink magas színvonalon kommunikálnak, sikeresen használják a modern informatikai eszközöket, és rendelkeznek a jövő európai állampolgárai számára nélkülözhetetlen idegen nyelvek ismeretével. Az angol nyelv mellett tanulóink orosz és német nyelvet is tanulhatnak.

Iskolánk korszerű diákcentrikus pedagógiai elveinek, az oktatásban alkalmazott modern módszertani eszközeinek– drámapedagógia, élményközpontúság, kooperatív tanulás, projektmódszerstb.– köszönhetően egy szokatlanul jó hangulatú második otthon, ahova a diákok fiatal koruk ellenére is valódi iskolapolgárként járnak. A tanévben számtalan tanórán kívüli rendhagyó programmal tesszük érdekessé a tananyag elsajátítását, iskolai projektnapjaink, színházi előadásaink, fesztiváljaink, hazai és külföldi utazásaink legendásan jó hírűek.

A neves pedagógusokból és művészekből álló nevelőtestületünk vezérlő elve a pozitív szemlélet, a hit az emberi értékekben és az élet harmóniájáért folytatott harc elfogadása. Ez ad erőt, ettől vagyunk örök optimisták, ez segít át bennünket az akadályokon. Pedagógusi munkánkban tetten érhető az elszántságunk, a tudás átadhatóságába vetett hitünk és a gyerekek, a fiatalok iránti elkötelezettségünk.”

Részlet a pedagógiai programból